PDF 176kWORD 290k

 

Biudžeto kontrolės komitetas

 

CONT(2019)1008_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. spalio 8 d., antradienis, 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val.

Briuselis

Salė: Altiero Spinelli (3E-2)

2019 m. spalio 8 d. 9.00–11.00 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. Europos Audito Rūmų 2018 m. metinė ataskaita

CONT/9/01487

 

Pranešėja:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Audito Rūmų pirmininkas Klaus-Heiner Lehne pristato 2018 finansinių metų metinę ataskaitą.

Dalyvauja
už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Komisijos narys Günther Oettinger ir
– Europos Audito Rūmų narys V kolegijos „Sąjungos finansavimas ir administravimas“ seniūnas Lazaros S. Lazarou

2019 m. spalio 8 d. 11.00–12.30 val.

4. Europos Audito Rūmų skubi atvejo apžvalga „Tvarumo ataskaita. ES institucijų ir agentūrų pažangos įvertinimas“

CONT/9/01486

 

Pranešėja:

 

Lara Wolters (S&D)

 

 

         Europos Audito Rūmų narė Eva Lindström pristato skubią atvejo apžvalgą

5. Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 14/2019 (2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas): „Išsakykite savo nuomonę!“: Komisijos viešos konsultacijos pritraukia piliečius, tačiau jos neatitinka lūkesčių dėl informavimo veiklos
 

CONT/9/01484

          Europos Audito Rūmų narė Annemie Turtelboom pristato specialiąją ataskaitą

2019 m. spalio 8 d. 15.00–17.00 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

6. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami tyrimai, kiek tai susiję su bendradarbiavimu su Europos prokuratūra, ir OLAF tyrimų veiksmingumas

CONT/9/01460

***I 2018/0170(COD) COM(2018)0338 – C8-0214/2018

 

Pranešėjas:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

7. ES kovos su sukčiavimu programa

CONT/9/01461

***I 2018/0211(COD) COM(2018)0386 – C8-0236/2018

 

Pranešėjas:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

8. Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 07/2019: ES veiksmai tarpvalstybinės sveikatos priežiūros srityje. Užmojai platūs, bet būtina gerinti valdymą

CONT/9/01485

 

Pranešėjas:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

 

         Europos Audito rūmų narys Nikolaos Milionis pristato specialiąją ataskaitą

9. Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 12/2019 (2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) „Elektroninė prekyba: vis dar reikia įveikti nemažai su PVM ir muitų surinkimu susijusių iššūkių“

CONT/9/01480

 

Pranešėjas:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

 

         Europos Audito Rūmų narė Ildiko Gall-Pelcz pristato specialiąją ataskaitą

10. Kiti klausimai

11. Kiti posėdžiai

         2019 m. spalio 17 d. 9.00–12.30 val.

2019 m. spalio 8 d. 17.00–18.30 val.

Uždaras

12. Koordinatorių posėdis

Atnaujinta: 2019 m. spalio 7 d.Teisinis pranešimas