PDF 177kWORD 290k

 

Budžeta kontroles komiteja

 

CONT(2019)1008_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Otrdien, 2019. gada 8. oktobrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30

Briselē

Telpa: Altiero Spinelli (3E-2)

2019. gada 8. oktobrī plkst. 9.00–11.00

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Eiropas Revīzijas palātas 2018. gada pārskats

CONT/9/01487

 

Referente:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Tiesas priekšsēdētāja Klaus-Heiner Lehne izklāsts par 2018. finanšu gada pārskatu

klātesot
– budžeta un cilvēkresursu komisāram Günther Oettinger un
– Eiropas Revīzijas palātas loceklim, vecākajam loceklim V apakšpalātā, kura revidē Savienības finansēšanu un pārvaldību Lazaros S. Lazarou

2019. gada 8. oktobrī plkst. 11.00–12.30

4. Revīzijas palātas ātrais stāvokļa apskats "Ziņošana par ilgtspēju: ES iestāžu un aģentūru stāvokļa izvērtējums"

CONT/9/01486

 

Referente:

 

Lara Wolters (S&D)

 

 

         Revīzijas palātas referējošās locekles Eva Lindström izklāsts par ātro stāvokļa apskatu

5. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 14/2019 (2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) ""Izsakiet viedokli!”: iedzīvotāji piedalās Komisijas rīkotajās sabiedriskajās apspriešanās, bet publicitātes pasākumi nav pietiekami"
 

CONT/9/01484

         Eiropas Revīzijas palātas referējošās locekles Annemie Turtelboom izklāsts par īpašo ziņojumu

2019. gada 8. oktobrī plkst. 15.00–17.00

*** Elektroniskā balsošana ***

6. Izmeklēšana, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāte

CONT/9/01460

***I 2018/0170(COD) COM(2018)0338 – C8-0214/2018

 

Referents:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

CONT

 

 

 

         Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

7. ES krāpšanas apkarošanas programma

CONT/9/01461

***I 2018/0211(COD) COM(2018)0386 – C8-0236/2018

 

Referents:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

CONT

 

 

 

         Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

8. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 7/2019 (2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) "ES pasākumi pārrobežu veselības aprūpē: mērķi ir vērienīgi, taču nepieciešama labāka pārvaldība"

CONT/9/01485

 

Referents:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

 

         Eiropas Revīzijas palātas referējošā locekļa Nikolaos Milionis izklāsts par īpašo ziņojumu

9. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 12/2019 (2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) "E-komercija: vēl jārisina daudzas problēmas, kas saistītas ar PVN un muitas nodokļa iekasēšanu"

CONT/9/01480

 

Referents:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

 

         Eiropas Revīzijas palātas referējošās locekles Ildiko Gall-Pelcz izklāsts par īpašo ziņojumu

10. Dažādi jautājumi

11. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 17. oktobrī plkst. 9.00–12.30

2019. gada 8. oktobrī plkst. 17.00–18.30

Aiz slēgtām durvīm

12. Koordinatoru sanāksme

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. oktobrisJuridisks paziņojums