PDF 179kWORD 290k

 

Komisja Kontroli Budżetowej

 

CONT(2019)1008_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 8 października 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

8 października 2019 r., w godz. 9.00 – 11.00

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Sprawozdanie roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za 2018 r.

CONT/9/01487

 

Sprawozdawczyni:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Prezentacja rocznego sprawozdania za rok budżetowy 2018 przez prezesa Trybunału Obrachunkowego Klausa-Heinera Lehnego

W obecności
- Günthera Oettingera, komisarza ds. budżetu i zasobów ludzkich oraz 
- Lazarosa S. Lazarou, członka ETO, przewodniczącego Izby V „Finansowanie Unii i administrowanie Unią”

8 października 2019 r., w godz. 11.00 – 12.30

4. ETO – Przegląd punktowy w trybie pilnym: Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju – podsumowanie działań instytucji i agencji UE

CONT/9/01486

 

Sprawozdawczyni:

 

Lara Wolters (S&D)

 

 

         Prezentacja przeglądu punktowego w trybie pilnym przez Evę Lindström, członkinię sprawozdawczynię ETO

5. Sprawozdanie specjalne ETO nr 14/2019 (absolutorium za rok 2018): „Wyraź swoją opinię!” – konsultacje publiczne Komisji angażują obywateli, ale nie spełniają oczekiwań pod względem działań informacyjnych
 

CONT/9/01484

         Prezentacja sprawozdania specjalnego przez Annemie Turtelboom, członkinię sprawozdawczynię ETO

8 października 2019 r., w godz. 15.00 – 17.00

*** Głosowanie elektroniczne ***

6. Dochodzenia prowadzone przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF

CONT/9/01460

***I 2018/0170(COD) COM(2018)0338 – C8-0214/2018

 

Sprawozdawca:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

 

         Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

7. Unijny program zwalczania nadużyć finansowych

CONT/9/01461

***I 2018/0211(COD) COM(2018)0386 – C8-0236/2018

 

Sprawozdawca:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

 

         Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

8. Sprawozdanie specjalne ETO nr 7/2019 (absolutorium za rok 2018): Działania UE w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej – ustanowiono ambitne cele, lecz konieczne jest usprawnienie zarządzania

CONT/9/01485

 

Sprawozdawca:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

 

         Prezentacja sprawozdania specjalnego przez Nikolaosa Milionisa, członka sprawozdawcy ETO

9. Sprawozdanie specjalne ETO nr 12/2019 (absolutorium za rok 2018): Handel elektroniczny – wiele problemów związanych z poborem podatku VAT i należności celnych czeka na rozwiązanie

CONT/9/01480

 

Sprawozdawca:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

 

         Prezentacja sprawozdania specjalnego przez Ildiko Gall-Pelcz, członkinię sprawozdawczynię ETO

10. Sprawy różne

11. Następne posiedzenia

         17 października 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

8 października 2019 r., w godz. 17.00 – 18.30

Przy drzwiach zamkniętych

12. Posiedzenie koordynatorów

Ostatnia aktualizacja: 7 października 2019Informacja prawna