PDF 156kWORD 1025k

 

Комисия по бюджетен контрол

 

CONT(2019)1017_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Четвъртък, 17 октомври 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (4B001)

17 октомври 2019 г., 9.00–12.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Годишен доклад за 2018 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС

CONT/9/01565

 

Докладчик:

 

Йоахим Кус (ID)

 

 

         Представяне на годишния доклад от Гюнтер Йотингер, член на Комисията, отговарящ за бюджета и човешките ресурси

4. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Докладчик:

 

Моника Холмайер (PPE)

 

Водеща:

 

CONT

 

 

 

         Изслушване на члена на Комисията Фил Хоган, отговарящ за земеделието и регионалното развитие, в присъствието на Николаос Милионис, докладващ член на Сметната палата

5. Информационно-аналитичен документ на Европейската сметна палата (ЕСП) на тема „Ориентираност към постигането на резултати в областта на сближаването“

CONT/9/01529

 

Докладчик:

 

Ришард Чарнецки (ECR)

 

 

         Представяне на информационно-аналитичния документ от докладващия член на ЕСП, Илиана Иванова

6. Специален доклад № 6/2019 на ЕСП (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.): „Борба с измамите при разходването на средства по политиката на ЕС на сближаване — необходими са подобрения в разкриването, реакцията и координацията от страна на управляващите органи“

CONT/9/01527

 

Докладчик:

 

Лефтерис Христофору (PPE)

 

 

         Представяне на специалния доклад от докладващия член на ЕСП, Анри Гретен

7. Разни въпроси

8. Следващи заседания

         11 ноември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

         12 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Последно осъвременяване: 15 октомври 2019 г.Правна информация