PDF 158kWORD 276k

 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

 

CONT(2019)1017_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Čtvrtek 17. října 2019, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (4B001)

17. října 2019, 9:00–12:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2018

CONT/9/01565

 

Zpravodaj:

 

Joachim Kuhs (ID)

 

 

         představení výroční zprávy, s níž vystoupí komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther Oettinger

4. Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Zpravodajka:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

CONT

 

 

 

         slyšení komisaře odpovědného za zemědělství a regionální rozvoj Phila Hogana za přítomnosti člena EÚD a zpravodaje Nikolaose Milionise

5. Informační dokument EÚD o zajišťování výkonnosti v politice soudržnosti

CONT/9/01529

 

Zpravodaj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         představení informačního dokumentu členkou EÚD a zpravodajkou Ilianou Ivanovovou

6. Zvláštní zpráva EÚD č. 6/2019 (udělení absolutoria za rok 2018): Boj proti podvodům ve výdajích EU na soudržnost: řídicí orgány musí posílit odhalování podvodů, reakci na ně a koordinaci spolu s odpověďmi Komise

CONT/9/01527

 

Zpravodaj:

 

Lefteris Christoforou (PPE)

 

 

         představení zvláštní zprávy členem EÚD a zpravodajem Henrim Grethenem

7. Různé

8. Příští schůze

         11. listopadu 2019, 15:00–18:30

         12. listopadu 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30

Poslední aktualizace: 15. října 2019Právní upozornění