PDF 178kWORD 1144k

 

Комисия по бюджетен контрол

 

CONT(2019)1111_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 11 ноември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

Вторник, 12 ноември 2019 г., 9.15–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (6Q2)

11 ноември 2019 г., 15.00–16.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         4 септември 2019 г. PV – PE641.373v01-00

         25-26 септември 2019 г. PV – PE641.389v01-00

         8 октомври 2019 г. PV – PE642.965v01-00

         17 октомври 2019 г. PV – PE642.966v01-00

4. Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF

CONT/9/01460

***I 2018/0170(COD) COM(2018)0338 – C8-0214/2018

Докладчик:

 

Мариан-Жан Маринеску (PPE)

 

Водеща:

 

CONT

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

5. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Докладчик:

 

Моника Холмайер (PPE)

 

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

         Размяна на мнения с Димитрис Аврамопулос, член на Комисията, отговарящ за въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, в присъствието на члена на Европейската сметна палата Юхан Партс

11 ноември 2019 г., 16.30–18.00 ч.

6. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Докладчик:

 

Моника Холмайер (PPE)

 

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

         Размяна на мнения с Йоханес Хан, член на Комисията, отговарящ за регионалната политика, в присъствието на члена на ЕСП Тони Мърфи

11 ноември 2019 г., 18.00–18.30 ч.

При закрити врати

7. Заседание на координаторите

* * *

12 ноември 2019 г., 9.15–12.30 ч.

8. Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат NL

CONT/9/01483

* 2019/0813(NLE) 12532/2019 – C9-0126/2019

Докладчик:

 

Томаш Здеховски (PPE)

PR – PE642.893v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Изслушване на Алекс БРЕНИНКМАЙЕР, кандидат, номиниран от Нидерландия (подновяване на мандата)

9. Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат FR

CONT/9/01465

* 2019/0814(NLE) 12533/2019 – C9-0121/2019

Докладчик:

 

Исабел Гарсия Муньос (S&D)

PR – PE642.892v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Изслушване на Франсоа-Роже КАЗАЛА, кандидат, номиниран от Франция

10. Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат LU

CONT/9/01466

* 2019/0815(NLE) 12534/2019 – C9-0122/2019

Докладчик:

 

Оливие Шастел (Renew)

PR – PE642.947v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Изслушване на Жоел ЕЛВИНГЕР, кандидат, номиниран от Люксембург

11. Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат DE

CONT/9/01481

* 2019/0811(NLE) 12497/2019 – C9-0124/2019

Докладчик:

 

Томаш Здеховски (PPE)

PR – PE642.948v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Изслушване на Клаус-Хайнер ЛЕНЕ, кандидат, номиниран от Германия (подновяване на мандата)

12. Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат EL

CONT/9/01482

* 2019/0812(NLE) 12531/2019 – C9-0125/2019

Докладчик:

 

Шандор Ронай (S&D)

PR – PE642.936v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Изслушване на Николаос МИЛИОНИС, кандидат, номиниран от Гърция (подновяване на мандата)

При закрити врати

13. Оценка, гласувания и приемане на проектите на доклади

* * *

12 ноември 2019 г., 14.30–16.00 ч.

14. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Докладчик:

 

Моника Холмайер (PPE)

 

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

         Размяна на мнения с Карлош Моедаш, член на Комисията, отговарящ за изследванията, науката и иновациите, в присъствието на члена на ЕСП Михаилс Козловс

12 ноември 2019 г., 16.00–18.30 ч.

15. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Освобождаване от отговорност на други институции

CONT/9/01711

Докладчик:

 

Томаш Здеховски (PPE)

 

         Размяна на мнения с генералните секретари и директори на следните други институции и органи, в присъствието на члена на ЕСП Пиетро Русо:

- Съвет и Европейски съвет
- Съд
- Сметна палата
- Европейски икономически и социален комитет
- Комитет на регионите
- Европейски омбудсман
- Европейски надзорен орган по защита на данните

16. Разни въпроси

17. Следващи заседания

         18 ноември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

         28 ноември 2019 г., 9.00–12.00 ч. (Страсбург)

Последно осъвременяване: 30 октомври 2019 г.Правна информация