PDF 161kWORD 281k

 

Výbor pre kontrolu rozpočtu

 

CONT(2019)1128_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

štvrtok 28. novembra 2019 od 9.00 do 12.00 h

Štrasburg

Miestnosť: Louise Weiss (N1.3)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

CONT/9/00874

 2019/2064(DEC) COM(2019)0316[10] – C9-0059/2019

 

Spravodajca:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

CONT

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

AFET, DEVE, AFCO

 

         výmena názorov s vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicou Mogheriniovou za prítomnosti zodpovedného člena Európskeho dvora audítorov Pietra Russa

4. Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

CONT

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         výmena názorov s komisárom zodpovedným za medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevenom Mimicom za prítomnosti zodpovedného člena Európskeho dvora audítorov Baudilia Tomého Muguruzu

5. Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ - 8., 9., 10. a 11. ERF

CONT/9/00871

 2019/2065(DEC) COM(2019)0317 – C9-0060/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Gestorský výbor:

 

CONT

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE, BUDG

 

         výmena názorov s komisárom zodpovedným za medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevenom Mimicom za prítomnosti zodpovedného člena Európskeho dvora audítorov Baudilia Tomého Muguruzu

6. Rôzne otázky

7. Nasledujúce schôdze

         4. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

         5. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 13. novembra 2019Právne oznámenie