PDF 174kWORD 1056k

 

Eelarvekontrollikomisjon

 

CONT(2019)1204_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 4. detsember 2019 kell 9.00–11.30 ja 11.30–12.30 (koordinaatorite koosolek) ja 14.30–18.30

Neljapäev, 5. detsember 2019 kell 9.00–12.30

Brüssel

Ruum: Paul-Henri Spaak (5B001)

4. detsember 2019 kell 9.00–11.30

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

*** Elektrooniline hääletus ***

3. Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemine

CONT/9/01780

 2019/2909(RSP) 

 

Raportöör:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

RE – PE643.071v02-00

Vastutav:

 

CONT

 

 

 

         Raamatupidamiskontode sulgemist käsitleva otsuse ettepaneku vastuvõtmine

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

4. Ühisettevõtete 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine

CONT/9/01914

 

Kaasraportöörid:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Arvamuste vahetus valdkonna eest vastutava Euroopa Kontrollikoja liikme Ildikó Gáll-Pelczi osavõtul koos järgmiste ühisettevõtete esindajatega:

– tuumasünteesienergeetika arendamise Euroope ühisettevõte (Fusion for Energy, F4E)
– Clean Sky 2
– kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (FCH)

5. Kontrollikoja eriaruanne nr 5/2019 (2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD): väärt panus, kuid selle osa vaesuse vähendamises ei ole veel kindlaks tehtud
 

CONT/9/01528

 

Raportöör:

 

Maria Grapini (S&D)

DT – PE642.905v02-00

 

         Eriaruannet tutvustab valdkonna eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Iliana Ivanova

6. Kontrollikoja eriaruanne nr 11/2019 (2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): ELi lennuliikluse korraldamise ajakohastamist käsitlev määrus annab lisaväärtust, kuid rahastamine oli suures osas ebavajalik
 

CONT/9/01530

 

Raportöör:

 

Matteo Adinolfi (ID)

 

 

         Eriaruannet tutvustab valdkonna eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Iliana Ivanova

4. detsember 2019 kell 11.30–12.30 (koordinaatorite koosolek)

7. Kinnine koosolek

* * *

4. detsember 2019 kell 14.30–18.30

8. Ametite 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine

CONT/9/01915

 

Kaasraportöörid:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
Ryszard Antoni Legutko (ECR)

 

 

         Arvamuste vahetus valdkonna eest vastutava Euroopa Kontrollikoja liikme Rimantas Šadžiuse osavõtul koos järgmiste ametite esindajatega:

– Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
– Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (FRONTEX)
– Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

9. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Komisjon

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Raportöör:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Vastutav:

 

CONT

 

 

Arvamused:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Arvamuste vahetus töökohtade valdkonna voliniku Nicolas Schmitiga valdkonna eest vastutava Euroopa Kontrollikoja liikme Tony Murphy osavõtul

10. Kontrollikoja eriaruanne nr 15/2019 (2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): Personalieeskirjade 2014. aasta reformipaketi rakendamine komisjonis – suur rahaline kokkuhoid, kuid sellega kaasnesid tagajärjed personalile

CONT/9/01911

 

Raportöör:

 

Isabel García Muñoz (S&D)

 

 

         Eriaruannet tutvustab Euroopa Kontrollikoja vastutav liige Pietro Russo

* * *

5. detsember 2019 kell 9.00–12.30

11. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Komisjon

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Raportöör:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Vastutav:

 

CONT

 

 

Arvamused:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Arvamuste vahetus Euroopa Komisjoni eelarve ja personali eest vastutava voliniku Johannes Hahniga. Kohal viibivad ka Euroopa Kontrollikoja vastutavad liikmed Lazaros S. Lazarou, Annemie Turtelboom, Jan Gregor ja Eva Lindström.

12. Kontrollikoja eriaruanne nr 20/2019: (2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): Piirikontrolli toetavad ELi infosüsteemid: kasulikud töövahendid, kuid rohkem tuleb keskenduda andmete õigeaegsusele ja terviklusele

CONT/9/01912

 

Raportöör:

 

Tsvetelina Penkova (S&D)

 

 

         Eriaruannet tutvustab valdkonna eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Bettina Jakobsen

13. Kontrollikoja eriaruanne nr 24/2019 (2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): Varjupaigaküsimused, rändajate ümberpaigutamine ja tagasisaatmine: eesmärkide ja tulemuste vaheliste erinevuste käsitlemist tuleb tõhustada
 

CONT/9/01913

 

Raportöör:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

 

         Eriaruannet tutvustab Euroopa Kontrollikoja vastutav liige Leo Brincat

14. Muud küsimused

15. Järgmised koosolekud

         20. jaanuar 2020 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

         21. jaanuar 2020 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 2. detsember 2019Õigusalane teave