PDF 212kWORD 1752k

 

Odbor za proračunski nadzor

 

CONT(2020)0121_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

utorak 21. siječnja 2020., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 16:30 i 16:30 – 17:30  (sastanak koordinatora)

Bruxelles

Dvorana: Altiero Spinelli (3E-2)

21. siječnja 2020., 9:00 – 12:30

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedateljice

3. Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Izvjestiteljica:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

4. Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski parlament

CONT/9/01001

 2019/2056(DEC) COM(2019)0316[02] – C9-0051/2019

 

Izvjestiteljica:

 

Maria Grapini (S&D)

PR – PE639.954v02-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

5. Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF

CONT/9/00871

 2019/2065(DEC) COM(2019)0317 – C9-0060/2019

 

Izvjestiteljica:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PR – PE639.836v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

DEVE, BUDG

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

Davanje razrješnice agencijama

6. Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2018.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor

CONT/9/00798

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.866v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

7. Razrješnica za 2018.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

CONT/9/00793

 2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.870v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ECON

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

8. Razrješnica za 2018.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

CONT/9/00791

 2019/2093(DEC) COM(2019)0316[38] – C9-0088/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.862v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ITRE

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

9. Razrješnica za 2018.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

CONT/9/00795

 2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.861v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ECON, EMPL

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

10. Razrješnica za 2018.: Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)

CONT/9/00820

 2019/2089(DEC) COM(2019)0316[34] – C9-0084/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.859v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

FEMM

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

11. Razrješnica za 2018.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

CONT/9/00818

 2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.863v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ECON

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

12. Razrješnica za 2018.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX)

CONT/9/00832

 2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] – C9-0078/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.855v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

AFET, LIBE

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

13. Razrješnica za 2018.: Agencija za europski GNSS (GSA)

CONT/9/00830

 2019/2084(DEC) COM(2019)0316[29] – C9-0079/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.821v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ITRE

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

14. Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)

CONT/9/00835

 2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] – C9-0077/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.864v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

LIBE

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

15. Razrješnica za 2018.: Agencija za opskrbu Euratoma (AA)

CONT/9/00824

 2019/2087(DEC) COM(2019)0316[32] – C9-0082/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.856v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ITRE

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

16. Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (EUROPOL)

CONT/9/00822

 2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] – C9-0083/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.924v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

LIBE

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

17. Razrješnica za 2018.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

CONT/9/00828

 2019/2085(DEC) COM(2019)0316[30] – C9-0080/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.865v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

PECH

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

18. Razrješnica za 2018.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)

CONT/9/00826

 2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.916v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ENVI

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

19. Razrješnica za 2018.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

CONT/9/00847

 2019/2076(DEC) COM(2019)0316[21] – C9-0071/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.860v02-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

TRAN

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

20. Razrješnica za 2018.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

CONT/9/00845

 2019/2077(DEC) COM(2019)0316[22] – C9-0072/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.914v03-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

TRAN

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

21. Razrješnica za 2018.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust)

CONT/9/00851

 2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] – C9-0069/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.922v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

LIBE

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

22. Razrješnica za 2018.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)

CONT/9/00849

 2019/2075(DEC) COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

 

Izvjestitelj:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.919v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

EMPL

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

23. Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)
 

CONT/9/00839

 2019/2080(DEC) COM(2019)0316[25] – C9-0075/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.868v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ITRE

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

24. Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

CONT/9/00837

 2019/2081(DEC) COM(2019)0316[26] – C9-0076/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.858v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

TRAN

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

25. Razrješnica za 2018.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

CONT/9/00843

 2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.854v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ENVI

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

26. Razrješnica za 2018.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

CONT/9/00841

 2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

 

Izvjestitelj:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.915v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ENVI

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

27. Razrješnica za 2018.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

CONT/9/00863

 2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] – C9-0064/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.918v02-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ENVI, LIBE

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

28. Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

CONT/9/00861

 2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] – C9-0063/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.879v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

LIBE

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

29. Razrješnica za 2018.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)

CONT/9/00868

 2019/2066(DEC) COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

 

Izvjestitelj:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.857v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

EMPL, ITRE

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

30. Razrješnica za 2018.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND)

CONT/9/00866

 2019/2067(DEC) COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

 

Izvjestitelj:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.878v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

EMPL

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

31. Razrješnica za 2018.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

CONT/9/00855

 2019/2072(DEC) COM(2019)0316[17] – C9-0067/2019

 

Izvjestitelj:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.877v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

CULT

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

32. Razrješnica za 2018.: Europska agencija za lijekove (EMA)

CONT/9/00853

 2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.917v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ENVI

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

33. Razrješnica za 2018.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

CONT/9/00857

 2019/2071(DEC) COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

 

Izvjestitelj:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.867v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

EMPL

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

34. Razrješnica za 2018.: Europska agencija za okoliš (EEA)

CONT/9/00859

 2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.872v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ENVI

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

35. Razrješnica za 2018.: Europski potporni ured za azil (EASO)

CONT/9/00784

 2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] – C9-0091/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.869v02-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

LIBE

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

36. Razrješnica za 2018.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
 

CONT/9/00782

 2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] – C9-0092/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.874v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

LIBE

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

37. Razrješnica za 2018.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)

CONT/9/00788

 2019/2094(DEC) COM(2019)0316[39] – C9-0089/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.875v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ITRE, IMCO

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

38. Razrješnica za 2018.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

CONT/9/00786

 2019/2095(DEC) COM(2019)0316[40] – C9-0090/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.871v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ITRE

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

* * *

21. siječnja 2020., 14:30 – 16:30

Razrješnice za druge institucije

39. Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Vijeće i Europsko vijeće

CONT/9/00981

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Izvjestitelj:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.828v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

40. Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje

CONT/9/00874

 2019/2064(DEC) COM(2019)0316[10] – C9-0059/2019

 

Izvjestitelj:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.835v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

AFET, DEVE, AFCO

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

41. Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Sud Europske unije

CONT/9/00961

 2019/2058(DEC) COM(2019)0316[04] – C9-0053/2019

 

Izvjestitelj:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.829v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

42. Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud

CONT/9/00941

 2019/2059(DEC) COM(2019)0316[05] – C9-0054/2019

 

Izvjestitelj:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.830v02-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

43. Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor

CONT/9/00921

 2019/2060(DEC) COM(2019)0316[06] – C9-0055/2019

 

Izvjestitelj:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.831v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

44. Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski odbor regija

CONT/9/00901

 2019/2061(DEC) COM(2019)0316[07] – C9-0056/2019

 

Izvjestitelj:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.832v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

45. Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman

CONT/9/00881

 2019/2062(DEC) COM(2019)0316[08] – C9-0057/2019

 

Izvjestitelj:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.833v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

46. Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka

CONT/9/00878

 2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] – C9-0058/2019

 

Izvjestitelj:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.834v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

JURI, LIBE

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

Razrješnice za zajednička poduzeća

47. Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI)

CONT/9/00767

 2019/2103(DEC) COM(2019)0316[48] – C9-0098/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.841v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ENVI, ITRE

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

48. Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće - aeronautika i okoliš („Clean Sky”)

CONT/9/00773

 2019/2101(DEC) COM(2019)0316[46] – C9-0096/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.839v02-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ENVI, ITRE, TRAN

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

49. Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)

CONT/9/00770

 2019/2102(DEC) COM(2019)0316[47] – C9-0097/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.840v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ITRE, REGI

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

50. Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL)

CONT/9/00760

 2019/2106(DEC) COM(2019)0316[51] – C9-0101/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.844v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ITRE

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

51. Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik (FCH)

CONT/9/00765

 2019/2104(DEC) COM(2019)0316[49] – C9-0099/2019

 

Izvjestitelj:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.842v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ITRE

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

52. Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

CONT/9/00762

 2019/2105(DEC) COM(2019)0316[50] – C9-0100/2019

 

Izvjestitelj:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.843v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ITRE, TRAN

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

53. Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za sigurnost zračne plovidbe (SESAR)

CONT/9/00777

 2019/2100(DEC) COM(2019)0316[45] – C9-0095/2019

 

Izvjestitelj:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.838v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ITRE, TRAN

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

54. Razrješnica za 2018.: Međunarodna organizacija za energiju fuzije ( ITER)

CONT/9/00780

 2019/2099(DEC) COM(2019)0316[44] – C9-0094/2019

 

Izvjestitelj:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.837v02-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

Mišljenja:

 

ITRE

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 14:00

55. Razno

56. Sljedeće sjednice

         28. siječnja 2020., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30 (Bruxelles)

         19. veljače 2020., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30 (Bruxelles)

         20. veljače 2020., 9:00 – 12:30 (Bruxelles)

* * *

21. siječnja 2020., 16:30 – 17:30  (zatvoreno za javnost)

57. Sastanak koordinatora

Posljednje ažuriranje: 16. siječnja 2020.Pravna napomena