PDF 217kWORD 1849k

 

Biudžeto kontrolės komitetas

 

CONT(2020)0121_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. sausio 21 d., antradienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–16.30 val. ir 16.30–17.30 val. (koordinatorių posėdis)

Briuselis

Salė: Altiero Spinelli (3E-2)

2020 m. sausio 21 d. 9.00–12.30 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Pranešėja:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

4. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas

CONT/9/01001

 2019/2056(DEC) COM(2019)0316[02] – C9-0051/2019

 

Pranešėja:

 

Maria Grapini (S&D)

PR – PE639.954v02-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

5. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai

CONT/9/00871

 2019/2065(DEC) COM(2019)0317 – C9-0060/2019

 

Pranešėja:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PR – PE639.836v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

DEVE, BUDG

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

Agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimas

6. Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė

CONT/9/00798

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.866v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

7. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

CONT/9/00793

 2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.870v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

ECON

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

8. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)

CONT/9/00791

 2019/2093(DEC) COM(2019)0316[38] – C9-0088/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.862v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

ITRE

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

9. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

CONT/9/00795

 2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.861v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

ECON, EMPL

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

10. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

CONT/9/00820

 2019/2089(DEC) COM(2019)0316[34] – C9-0084/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.859v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

FEMM

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

11. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBA)

CONT/9/00818

 2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.863v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

ECON

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

12. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)

CONT/9/00832

 2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] – C9-0078/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.855v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET, LIBE

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

13. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA)

CONT/9/00830

 2019/2084(DEC) COM(2019)0316[29] – C9-0079/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.821v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

ITRE

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

14. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)

CONT/9/00835

 2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] – C9-0077/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.864v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

LIBE

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

15. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (ESA)

CONT/9/00824

 2019/2087(DEC) COM(2019)0316[32] – C9-0082/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.856v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

ITRE

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

16. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)

CONT/9/00822

 2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] – C9-0083/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.924v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

LIBE

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

17. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)

CONT/9/00828

 2019/2085(DEC) COM(2019)0316[30] – C9-0080/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.865v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

PECH

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

18. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

CONT/9/00826

 2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.916v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

ENVI

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

19. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

CONT/9/00847

 2019/2076(DEC) COM(2019)0316[21] – C9-0071/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.860v02-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

TRAN

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

20. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)

CONT/9/00845

 2019/2077(DEC) COM(2019)0316[22] – C9-0072/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.914v03-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

TRAN

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

21. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)

CONT/9/00851

 2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] – C9-0069/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.922v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

LIBE

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

22. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF)

CONT/9/00849

 2019/2075(DEC) COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

 

Pranešėjas:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.919v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

EMPL

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

23. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
 

CONT/9/00839

 2019/2080(DEC) COM(2019)0316[25] – C9-0075/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.868v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

ITRE

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

24. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA)

CONT/9/00837

 2019/2081(DEC) COM(2019)0316[26] – C9-0076/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.858v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

TRAN

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

25. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

CONT/9/00843

 2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.854v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

ENVI

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

26. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

CONT/9/00841

 2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

 

Pranešėjas:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.915v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

ENVI

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

27. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)

CONT/9/00863

 2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] – C9-0064/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.918v02-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

ENVI, LIBE

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

28. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

CONT/9/00861

 2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] – C9-0063/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.879v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

LIBE

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

29. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

CONT/9/00868

 2019/2066(DEC) COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

 

Pranešėjas:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.857v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

EMPL, ITRE

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

30. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)

CONT/9/00866

 2019/2067(DEC) COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

 

Pranešėjas:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.878v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

EMPL

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

31. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)

CONT/9/00855

 2019/2072(DEC) COM(2019)0316[17] – C9-0067/2019

 

Pranešėjas:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.877v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

CULT

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

32. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA)

CONT/9/00853

 2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.917v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

ENVI

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

33. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

CONT/9/00857

 2019/2071(DEC) COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

 

Pranešėjas:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.867v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

EMPL

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

34. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA)

CONT/9/00859

 2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.872v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

ENVI

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

35. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

CONT/9/00784

 2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] – C9-0091/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.869v02-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

LIBE

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

36. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“)
 

CONT/9/00782

 2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] – C9-0092/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.874v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

LIBE

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

37. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) biuras

CONT/9/00788

 2019/2094(DEC) COM(2019)0316[39] – C9-0089/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.875v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

ITRE, IMCO

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

38. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)

CONT/9/00786

 2019/2095(DEC) COM(2019)0316[40] – C9-0090/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.871v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

ITRE

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

* * *

2020 m. sausio 21 d. 14.30–16.30 val.

Kitų institucijų biudžeto įvykdymo patvirtinimas

39. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba

CONT/9/00981

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Pranešėjas:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.828v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

40. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba

CONT/9/00874

 2019/2064(DEC) COM(2019)0316[10] – C9-0059/2019

 

Pranešėjas:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.835v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET, DEVE, AFCO

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

41. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas

CONT/9/00961

 2019/2058(DEC) COM(2019)0316[04] – C9-0053/2019

 

Pranešėjas:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.829v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

42. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai

CONT/9/00941

 2019/2059(DEC) COM(2019)0316[05] – C9-0054/2019

 

Pranešėjas:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.830v02-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

43. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

CONT/9/00921

 2019/2060(DEC) COM(2019)0316[06] – C9-0055/2019

 

Pranešėjas:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.831v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

44. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas

CONT/9/00901

 2019/2061(DEC) COM(2019)0316[07] – C9-0056/2019

 

Pranešėjas:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.832v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

45. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas

CONT/9/00881

 2019/2062(DEC) COM(2019)0316[08] – C9-0057/2019

 

Pranešėjas:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.833v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

46. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

CONT/9/00878

 2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] – C9-0058/2019

 

Pranešėjas:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.834v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

JURI, LIBE

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

Bendrųjų įmonių biudžeto įvykdymo patvirtinimas

47. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) bendroji įmonė

CONT/9/00767

 2019/2103(DEC) COM(2019)0316[48] – C9-0098/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.841v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

ENVI, ITRE

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

48. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus“. Aviacija ir aplinka

CONT/9/00773

 2019/2101(DEC) COM(2019)0316[46] – C9-0096/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.839v02-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

ENVI, ITRE, TRAN

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

49. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė

CONT/9/00770

 2019/2102(DEC) COM(2019)0316[47] – C9-0097/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.840v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

ITRE, REGI

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

50. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės (bendroji įmonė ECSEL)

CONT/9/00760

 2019/2106(DEC) COM(2019)0316[51] – C9-0101/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.844v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

ITRE

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

51. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio (KEV) bendroji įmonė

CONT/9/00765

 2019/2104(DEC) COM(2019)0316[49] – C9-0099/2019

 

Pranešėjas:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.842v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

ITRE

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

52. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“

CONT/9/00762

 2019/2105(DEC) COM(2019)0316[50] – C9-0100/2019

 

Pranešėjas:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.843v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

ITRE, TRAN

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

53. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė SESAR – Saugi oro navigacija

CONT/9/00777

 2019/2100(DEC) COM(2019)0316[45] – C9-0095/2019

 

Pranešėjas:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.838v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

ITRE, TRAN

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

54. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos organizacija

CONT/9/00780

 2019/2099(DEC) COM(2019)0316[44] – C9-0094/2019

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.837v02-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

ITRE

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val.

55. Kiti klausimai

56. Kiti posėdžiai

         2020 m. sausio 28 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

         2020 m. vasario 19 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

         2020 m. vasario 20 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)

* * *

2020 m. sausio 21 d. 16.30–17.30 val.  (uždaras)

57. Koordinatorių posėdis

Atnaujinta: 2020 m. sausio 15 d.Teisinis pranešimas