PDF 218kWORD 664k

 

Komisja Kontroli Budżetowej

 

CONT(2020)0121_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 21 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 16.30 i 16.30 – 17.30  (posiedzenie koordynatorów)

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

21 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Sprawozdawczyni:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

4. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Parlament Europejski

CONT/9/01001

 2019/2056(DEC) COM(2019)0316[02] – C9-0051/2019

 

Sprawozdawczyni:

 

Maria Grapini (S&D)

PR – PE639.954v02-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

5. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR

CONT/9/00871

 2019/2065(DEC) COM(2019)0317 – C9-0060/2019

 

Sprawozdawczyni:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PR – PE639.836v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

DEVE, BUDG

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

Absolutorium dla agencji

6. Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola

CONT/9/00798

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.866v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

7. Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

CONT/9/00793

 2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.870v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ECON

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

8. Absolutorium za rok 2018: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

CONT/9/00791

 2019/2093(DEC) COM(2019)0316[38] – C9-0088/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.862v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ITRE

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

9. Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

CONT/9/00795

 2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.861v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ECON, EMPL

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

10. Absolutorium za rok 2018: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

CONT/9/00820

 2019/2089(DEC) COM(2019)0316[34] – C9-0084/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.859v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

FEMM

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

11. Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ENUB)

CONT/9/00818

 2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.863v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ECON

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

12. Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)

CONT/9/00832

 2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] – C9-0078/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.855v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET, LIBE

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

13. Absolutorium za rok 2018: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)

CONT/9/00830

 2019/2084(DEC) COM(2019)0316[29] – C9-0079/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.821v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ITRE

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

14. Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)

CONT/9/00835

 2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] – C9-0077/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.864v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

LIBE

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

15. Absolutorium za rok 2018: Agencja Dostaw Euratomu (ESA)

CONT/9/00824

 2019/2087(DEC) COM(2019)0316[32] – C9-0082/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.856v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ITRE

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

16. Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)

CONT/9/00822

 2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] – C9-0083/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.924v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

LIBE

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

17. Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)

CONT/9/00828

 2019/2085(DEC) COM(2019)0316[30] – C9-0080/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.865v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

PECH

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

18. Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

CONT/9/00826

 2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.916v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ENVI

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

19. Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA)

CONT/9/00847

 2019/2076(DEC) COM(2019)0316[21] – C9-0071/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.860v02-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

TRAN

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

20. Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

CONT/9/00845

 2019/2077(DEC) COM(2019)0316[22] – C9-0072/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.914v03-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

TRAN

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

21. Absolutorium za rok 2018: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)

CONT/9/00851

 2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] – C9-0069/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.922v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

LIBE

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

22. Absolutorium za rok 2018: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

CONT/9/00849

 2019/2075(DEC) COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

 

Sprawozdawca:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.919v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

EMPL

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

23. Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
 

CONT/9/00839

 2019/2080(DEC) COM(2019)0316[25] – C9-0075/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.868v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ITRE

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

24. Absolutorium za rok 2018: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)

CONT/9/00837

 2019/2081(DEC) COM(2019)0316[26] – C9-0076/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.858v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

TRAN

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

25. Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

CONT/9/00843

 2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.854v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ENVI

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

26. Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

CONT/9/00841

 2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

 

Sprawozdawca:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.915v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ENVI

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

27. Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

CONT/9/00863

 2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] – C9-0064/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.918v02-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ENVI, LIBE

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

28. Absolutorium za rok 2018: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

CONT/9/00861

 2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] – C9-0063/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.879v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

LIBE

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

29. Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

CONT/9/00868

 2019/2066(DEC) COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

 

Sprawozdawca:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.857v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

EMPL, ITRE

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

30. Absolutorium za rok 2018: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)

CONT/9/00866

 2019/2067(DEC) COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

 

Sprawozdawca:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.878v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

EMPL

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

31. Absolutorium za rok 2018: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

CONT/9/00855

 2019/2072(DEC) COM(2019)0316[17] – C9-0067/2019

 

Sprawozdawca:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.877v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

CULT

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

32. Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Leków (EMA)

CONT/9/00853

 2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.917v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ENVI

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

33. Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

CONT/9/00857

 2019/2071(DEC) COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

 

Sprawozdawca:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.867v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

EMPL

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

34. Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Środowiska (EEA)

CONT/9/00859

 2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.872v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ENVI

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

35. Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

CONT/9/00784

 2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] – C9-0091/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.869v02-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

LIBE

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

36. Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
 

CONT/9/00782

 2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] – C9-0092/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.874v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

LIBE

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

37. Absolutorium za rok 2018: Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC)

CONT/9/00788

 2019/2094(DEC) COM(2019)0316[39] – C9-0089/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.875v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ITRE, IMCO

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

38. Absolutorium za rok 2018: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

CONT/9/00786

 2019/2095(DEC) COM(2019)0316[40] – C9-0090/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.871v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ITRE

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

* * *

21 stycznia 2020 r., w godz. 14.30 – 16.30

Absolutorium dla pozostałych instytucji

39. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska

CONT/9/00981

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Sprawozdawca:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.828v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

40. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

CONT/9/00874

 2019/2064(DEC) COM(2019)0316[10] – C9-0059/2019

 

Sprawozdawca:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.835v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET, DEVE, AFCO

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

41. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości

CONT/9/00961

 2019/2058(DEC) COM(2019)0316[04] – C9-0053/2019

 

Sprawozdawca:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.829v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

42. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy

CONT/9/00941

 2019/2059(DEC) COM(2019)0316[05] – C9-0054/2019

 

Sprawozdawca:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.830v02-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

43. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

CONT/9/00921

 2019/2060(DEC) COM(2019)0316[06] – C9-0055/2019

 

Sprawozdawca:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.831v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

44. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Regionów

CONT/9/00901

 2019/2061(DEC) COM(2019)0316[07] – C9-0056/2019

 

Sprawozdawca:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.832v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

45. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

CONT/9/00881

 2019/2062(DEC) COM(2019)0316[08] – C9-0057/2019

 

Sprawozdawca:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.833v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

46. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych

CONT/9/00878

 2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] – C9-0058/2019

 

Sprawozdawca:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.834v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

JURI, LIBE

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

Absolutorium dla wspólnych przedsięwzięć

47. Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2)

CONT/9/00767

 2019/2103(DEC) COM(2019)0316[48] – C9-0098/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.841v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ENVI, ITRE

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

48. Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsiębiorstwo – Lotnictwo i środowisko („Czyste niebo”)

CONT/9/00773

 2019/2101(DEC) COM(2019)0316[46] – C9-0096/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.839v02-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ENVI, ITRE, TRAN

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

49. Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)

CONT/9/00770

 2019/2102(DEC) COM(2019)0316[47] – C9-0097/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.840v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ITRE, REGI

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

50. Absolutorium za rok 2018: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL)

CONT/9/00760

 2019/2106(DEC) COM(2019)0316[51] – C9-0101/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.844v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ITRE

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

51. Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH)

CONT/9/00765

 2019/2104(DEC) COM(2019)0316[49] – C9-0099/2019

 

Sprawozdawca:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.842v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ITRE

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

52. Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R)

CONT/9/00762

 2019/2105(DEC) COM(2019)0316[50] – C9-0100/2019

 

Sprawozdawca:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.843v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ITRE, TRAN

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

53. Absolutorium za rok 2018: Wspólne przedsięwzięcie – Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR)

CONT/9/00777

 2019/2100(DEC) COM(2019)0316[45] – C9-0095/2019

 

Sprawozdawca:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.838v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ITRE, TRAN

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

54. Absolutorium za rok 2018: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER)

CONT/9/00780

 2019/2099(DEC) COM(2019)0316[44] – C9-0094/2019

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.837v02-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

Opiniodawcza:

 

ITRE

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 29 stycznia 2020 r., godz. 14.00

55. Sprawy różne

56. Następne posiedzenia

         28 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

         19 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

         20 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

* * *

21 stycznia 2020 r., w godz. 16.30 – 17.30  (przy drzwiach zamkniętych)

57. Posiedzenie koordynatorów

Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2020Informacja prawna