18.12.2018
CONT_PA(2018)631923
NUOMONĖS PROJEKTAS
Biudžeto kontrolės komiteto
pateiktas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Nuomonės referentė: Claudia Schmidt

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 164kWORD 143k
Teisinis pranešimas