30.7.2019
CONT_PA(2019)639783
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre kontrolu rozpočtu
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020
(2019/2028(BUD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Corina Crețu

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 130kWORD 60k
Právne oznámenie