10.12.2018
CONT_PR(2018)626792
UDKAST TIL BETÆNKNING
om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) for regnskabsåret 2017
(2018/2198(DEC))
Budgetkontroludvalget
Ordfører: Petri Sarvamaa

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 187kWORD 50k
Juridisk meddelelse