10.12.2018
CONT_PR(2018)626792
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(2018/2198(DEC))
Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjas: Petri Sarvamaa

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 172kWORD 55k
Teisinis pranešimas