10.12.2018
CONT_PR(2018)626792
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2018/2198(DEC))
Budžeta kontroles komiteja
Referents: Petri Sarvamaa

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 173kWORD 55k
Juridisks paziņojums