10.12.2018
CONT_PR(2018)626792
ONTWERPVERSLAG
over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) voor het begrotingsjaar 2017
(2018/2198(DEC))
Commissie begrotingscontrole
Rapporteur: Petri Sarvamaa

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 185kWORD 51k
Juridische mededeling