10.12.2018
CONT_PR(2018)626792
NÁVRH SPRÁVY
o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry (ECHA) za rozpočtový rok 2017
(2018/2198(DEC))
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Petri Sarvamaa

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 190kWORD 51k
Právne oznámenie