10.12.2018
CONT_PR(2018)626792
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) för budgetåret 2017
(2018/2198(DEC))
Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Petri Sarvamaa

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 186kWORD 50k
Rättsligt meddelande