17.12.2018
CONT_PR(2018)626827
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl bendros įmonės „Švarus dangus 2“ 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(2018/2213(DEC))
Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėja: Martina Dlabajová

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 174kWORD 54k
Teisinis pranešimas