17.12.2018
CONT_PR(2018)626827
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2018/2213(DEC))
Budžeta kontroles komiteja
Referente: Martina Dlabajová

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 176kWORD 53k
Juridisks paziņojums