17.12.2018
CONT_PR(2018)626827
NÁVRH SPRÁVY
o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2017
(2018/2213(DEC))
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajkyňa: Martina Dlabajová

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 191kWORD 50k
Právne oznámenie