Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 18. septembra 2014 - Štrasburg Revidované vydanie

3. Situácia na Ukrajine a súčasný stav vzťahov medzi EÚ a Ruskom (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
PV
Právne oznámenie