Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.4. Η κατάσταση στην Ουκρανία και εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (RC-B8-0118/2014, B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0125/2014, B8-0127/2014, B8-0128/2014, B8-0129/2014) (ψηφοφορία)
PV
 

Before the vote on Amendment 4:

 
  
MPphoto
 

  Petras Auštrevičius (ALDE). - Madam President, the amendment is more of a linguistic nature. Instead of the words ‘can be’ I propose the words ‘should be’. The sentence would read like this: ‘strongly stresses that there should be a political solution to this conflict’.

 
  
 

(The oral amendment was accepted)

before the vote on Amendment 10:

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). - Frau Präsidentin! Wir bitten darum – auch in Absprache mit den anderen Fraktionen –, ganz am Ende von Änderungsantrag 10 die Worte „on the ground“ durch „in Ukraine“ zu ersetzen.

 
  
 

(The oral amendment was accepted)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου