Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Η κατάσταση στην Ουκρανία και εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Αντίδραση της ΕΕ στην έξαρση της επιδημίας 'Έμπολα' (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Η κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και η επίθεση της οργάνωσης ISIS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Η κατάσταση στη Λιβύη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ισραήλ-Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και ο ρόλος της ΕΕ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ετήσια έκθεση της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο (συζήτηση)
 9.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  9.1.Διώξεις υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν
  9.2.Μπουρούντι, και συγκεκριμένα η υπόθεση του Pierre Claver Mbonimpa
  9.3.Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαγκλαντές
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Διώξεις υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν (RC-B8-0090/2014, B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014, B8-0099/2014) (ψηφοφορία)
  10.2.Μπουρούντι, και συγκεκριμένα η υπόθεση του Pierre Claver Mbonimpa (RC-B8-0086/2014, B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014, B8-0106/2014) (ψηφοφορία)
  10.3.Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαγκλαντές (RC-B8-0097/2014, B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014, B8-0105/2014) (ψηφοφορία)
  10.4.Η κατάσταση στην Ουκρανία και εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (RC-B8-0118/2014, B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0125/2014, B8-0127/2014, B8-0128/2014, B8-0129/2014) (ψηφοφορία)
  10.5.Αντίδραση της ΕΕ στην έξαρση της επιδημίας 'Έμπολα' (RC-B8-0107/2014, B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014, B8-0126/2014) (ψηφοφορία)
  10.6.Η κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και η επίθεση της οργάνωσης ISIS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων (RC-B8-0109/2014, B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014, B8-0134/2014, B8-0137/2014, B8-0138/2014) (ψηφοφορία)
  10.7.Η κατάσταση στη Λιβύη (RC-B8-0111/2014, B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014, B8-0136/2014) (ψηφοφορία)
  10.8.Ισραήλ-Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και ο ρόλος της ΕΕ (B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, RC-B8-0117/2014, B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014, B8-0141/2014) (ψηφοφορία)
  10.9.Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 527/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων χωρών από τον κατάλογο των περιφερειών ή των κρατών που έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις (B8-0081/2014) (ψηφοφορία)
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
  12.1.Η κατάσταση στην Ουκρανία και εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (RC-B8-0118/2014, B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0125/2014, B8-0127/2014, B8-0128/2014, B8-0129/2014)
  12.2.Αντίδραση της ΕΕ στην έξαρση της επιδημίας 'Έμπολα' (RC-B8-0107/2014, B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014, B8-0126/2014)
  12.3.Η κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και η επίθεση της οργάνωσης ISIS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων (RC-B8-0109/2014, B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014, B8-0134/2014, B8-0137/2014, B8-0138/2014)
  12.4.Η κατάσταση στη Λιβύη (RC-B8-0111/2014, B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014, B8-0136/2014)
  12.5.Ισραήλ-Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και ο ρόλος της ΕΕ (B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, RC-B8-0117/2014, B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014, B8-0141/2014)
  12.6.Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 527/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων χωρών από τον κατάλογο των περιφερειών ή των κρατών που έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις (B8-0081/2014) (ψηφοφορία)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1041 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2972 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου