Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 15. decembra 2014 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity: pozri zápisnicu
 6.Naliehavé opatrenie v záujme potvrdenia imunity: pozri zápisnicu
 7.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 8.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 12.Petície: pozri zápisnicu
 13.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 14.Program práce
 15.Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (rozprava)
 16.Vykonávanie smernice o kvalite palív (rozprava)
 17.Posudzovanie bezúhonnosti prevádzkovateľov cestnej dopravy (rozprava)
 18.Vykonávanie partnerstva v oblasti výskumu a inovácie v oblasti Stredozemia (PRIMA) (rozprava)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (430 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (1724 kb)
Právne oznámenie