Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 16 december 2014 - Strasbourg Reviderad upplaga

13. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
Anföranden på video
PV
Rättsligt meddelande