Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 16 december 2014 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Inkomna dokument: se protokollet
 4.Översynen av den ekonomiska styrningen: förordningarna om sexpacken och tvåpacken (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Val av ombudsmannen (omröstning)
  5.2.Den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor (A8-0059/2014 - Giovanni La Via) (omröstning)
  5.3.Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (Cites) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso) (omröstning)
  5.4.Samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) med Marocko (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek) (omröstning)
  5.5.Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Ukraina (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek) (omröstning)
  5.6.Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff) (omröstning)
  5.7.Sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova) (omröstning)
  5.8.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti) (omröstning)
  5.9.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht) (omröstning)
  5.10.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana) (omröstning)
  5.11.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni) (omröstning)
  5.12.Utnämning av ledamöter av den gemensamma resolutionsnämnden ( - Roberto Gualtieri) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Val av ombudsmannen
  6.2.Den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor (A8-0059/2014 - Giovanni La Via)
  6.3.Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (Cites) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
  6.4.Samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) med Marocko (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek)
  6.5.Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Ukraina (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek)
  6.6.Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  6.7.Sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova)
  6.8.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti)
  6.9.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht)
  6.10.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana)
  6.11.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni)
  6.12.Utnämning av ledamöter av den gemensamma resolutionsnämnden ( - Roberto Gualtieri)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Uttalande av talmannen
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Kommissionens arbetsprogram 2015 (debatt)
 11.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 14.Ändringsbudgetar för 2014 och budgeten för 2015 (debatt)
 15.Bristande finansiering till Världslivsmedelsprogrammets stödordning för syriska flyktingar (debatt)
 16.Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien (debatt)
 17.Tullbehandling för varor med ursprung i Ecuador (debatt)
 18.Förnyelse av EU:s strategi för inre säkerhet (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (2155 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (7801 kb)
Rättsligt meddelande