Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.15. Νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκή Ένωσης – οικονομικό έτος 2015
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου