Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2931(RPS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0326/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0326/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.18. Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ (B8-0326/2014) (ψηφοφορία)
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου