Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 17. detsember 2014 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 4.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 5.Palestiina omariikluse tunnustamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 6.ELi terasetööstus: töötajate ja tööstuse kaitsmine (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 7.Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 8.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 9.Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (18.–19. detsember 2014) (arutelu)
 10.Hääletused
  10.1.Ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes (A8-0053/2014 - Sorin Moisă) (hääletus)
  10.2.Ecuadorist pärinevate kaupade tariifne kohtlemine (A8-0056/2014 - Helmut Scholz) (hääletus)
  10.3.Ettenägematute kulude reservi kasutuselevõtmine 2014. aastal (A8-0068/2014 - Gérard Deprez) (hääletus)
  10.4.Paranduseelarve projekt nr 3/2014 (Trahvidest, intressidest, tasudest ja tagasimaksetest laekunud tulud – Maksete assigneeringud – Komisjoni, Regioonide Komitee ja Euroopa Andmekaitseinspektori ametikohtade loetelu) (A8-0069/2014 - Gérard Deprez) (hääletus)
  10.5.Paranduseelarve projekt nr 4/2014: traditsioonilised omavahendid, käibemaksu- ja kogurahvatulu baas (A8-0076/2014) (hääletus)
  10.6.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: Itaalia üleujutused – Kreeka maavärinad – Sloveenia lumetorm – Horvaatia lumetorm ja üleujutused (A8-0073/2014 - Patricija Šulin) (hääletus)
  10.7.Paranduseelarve projekt nr 5/2014 (2013. aasta üleujutused Itaalias (Sardiinias) - Maavärinad Kreekas - Lumetorm Sloveenias - Lumetorm ja järgnenud üleujutused 2014. aastal Horvaatias) (A8-0078/2014 - Gérard Deprez) (hääletus)
  10.8.Paranduseelarve projekt nr 6/2014: traditsiooniliste omavahendite ning käibemaksepõhiste ja kogurahvatulul põhinevate omavahendite prognoosi korrigeerimine (A8-0074/2014 - Gérard Deprez) (hääletus)
  10.9.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: üleujutused Serbias, Horvaatias ja Bulgaarias (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes) (hääletus)
  10.10.Paranduseelarve projekt nr 7/2014: üleujutused Serbias, Horvaatias ja Bulgaarias (A8-0072/2014 - Gérard Deprez) (hääletus)
  10.11.Paranduseelarve projekt nr 8/2014: 2013. aasta eelarve täitmise käigus tekkinud ülejääk (A8-0079/2014 - Gérard Deprez) (hääletus)
  10.12.Liidu omavahendite süsteem – liikmesriikide osamaksete korrigeerimine (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (hääletus)
  10.13.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: katastroofide tagajärjel kannatada saanud piirkonnad (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan) (hääletus)
  10.14.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine – Küprose struktuurifondide programmide rahastamine (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)
  10.15.Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve uus projekt
  10.16.Euroopa Liidu 2015. aasta uus üldeelarve (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier) (hääletus)
  10.17.Autoveoalaste raskete rikkumiste klassifikatsioon (B8-0325/2014) (hääletus)
  10.18.Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse arvutusmeetodid ja aruandlusnõuded vastavalt bensiini ja diislikütuse kvaliteeti käsitlevale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/70/EÜ (B8-0326/2014) (hääletus)
  10.19.Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses kalapüügiga Läänemerel (B8-0319/2014) (hääletus)
  10.20.Solventsus II (B8-0358/2014) (hääletus)
  10.21.ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine (B8-0350/2014) (hääletus)
  10.22.Palestiina omariikluse tunnustamine (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014) (hääletus)
  10.23.ELi terasetööstus: töötajate ja tööstuse kaitsmine (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014) (hääletus)
  10.24.Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus (B8-0362/2014) (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
  11.1.Ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes (A8-0053/2014 - Sorin Moisă)
  11.2.Ecuadorist pärinevate kaupade tariifne kohtlemine (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
  11.3.Ettenägematute kulude reservi kasutuselevõtmine 2014. aastal (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
  11.4.Paranduseelarve projekt nr 3/2014 (Trahvidest, intressidest, tasudest ja tagasimaksetest laekunud tulud – Maksete assigneeringud – Komisjoni, Regioonide Komitee ja Euroopa Andmekaitseinspektori ametikohtade loetelu) (A8-0069/2014 - Gérard Deprez)
  11.5.Paranduseelarve projekt nr 4/2014: traditsioonilised omavahendid, käibemaksu- ja kogurahvatulu baas (C8-0290/2014)
  11.6.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: Itaalia üleujutused – Kreeka maavärinad – Sloveenia lumetorm – Horvaatia lumetorm ja üleujutused (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
  11.7.Paranduseelarve projekt nr 5/2014 (2013. aasta üleujutused Itaalias (Sardiinias) - Maavärinad Kreekas - Lumetorm Sloveenias - Lumetorm ja järgnenud üleujutused 2014. aastal Horvaatias) (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
  11.8.Paranduseelarve projekt nr 6/2014: traditsiooniliste omavahendite ning käibemaksepõhiste ja kogurahvatulul põhinevate omavahendite prognoosi korrigeerimine (A8-0074/2014 - Gérard Deprez)
  11.9.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: üleujutused Serbias, Horvaatias ja Bulgaarias (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
  11.10.Paranduseelarve projekt nr 7/2014: üleujutused Serbias, Horvaatias ja Bulgaarias (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
  11.11.Paranduseelarve projekt nr 8/2014: 2013. aasta eelarve täitmise käigus tekkinud ülejääk (A8-0079/2014 - Gérard Deprez)
  11.12.Liidu omavahendite süsteem – liikmesriikide osamaksete korrigeerimine (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  11.13.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: katastroofide tagajärjel kannatada saanud piirkonnad (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
  11.14.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine – Küprose struktuurifondide programmide rahastamine (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial)
  11.15.Uus Euroopa Liidu üldeelarve projekt - 2015. aasta
  11.16.Euroopa Liidu 2015. aasta uus üldeelarve (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
  11.17.Komisjoni määrus (EL) nr …/…, XXX, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1071/2009 seoses liidu eeskirjade raskete, autoveo-ettevõtja hea maine kaotamiseni viia võivate rikkumiste klassifikatsiooniga ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ III lisa (B8-0325/2014)
  11.18.Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse arvutusmeetodid ja aruandlusnõuded vastavalt bensiini ja diislikütuse kvaliteeti käsitlevale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/70/EÜ (B8-0326/2014)
  11.19.Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses kalapüügiga Läänemerel (B8-0319/2014)
  11.20.Solventsus II (B8-0358/2014)
  11.21.ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine (B8-0350/2014)
  11.22.Palestiina omariikluse tunnustamine (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
  11.23.ELi terasetööstus: töötajate ja tööstuse kaitsmine (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
  11.24.Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus (B8-0362/2014)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 15.USA Senati aruanne piinamise kohta LKA poolt (arutelu)
 16.Sõnavabadus Türgis: ajakirjanike ja meediaväljaannete juhtide hiljutised vahistamised ning süstemaatiline surve meediakanalitele (arutelu)
 17.Assotsieerimisleping Gruusiaga - Assotsieerimislepingu sõlmimine Gruusiaga (arutelu)
 18.Hartumi protsess ja eelseisev ELi – Aafrika Sarve piirkonna rändeteede algatus (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (3198 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (10786 kb)
Õigusalane teave