Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja
 4.Poslanecký mandát
 5.Palestiinan valtion tunnustaminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 6.EU:n terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 7.Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 8.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 9.Eurooppa-neuvoston kokouksen (18.–19. joulukuuta 2014) valmistelu (keskustelu)
 10.Äänestykset
  10.1.Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen Moldovan tasavallalle (A8-0053/2014 - Sorin Moisă) (äänestys)
  10.2.Ecuadorin alkuperätuotteiden tullikohtelu (A8-0056/2014 - Helmut Scholz) (äänestys)
  10.3.Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez) (äänestys)
  10.4.Lisätalousarvioesitys nro 3/2014: sakoista, korkomaksuista, korvauksista ja takaisinmaksuista saadut tulot - maksumäärärahat - komission, alueiden komitean ja Euroopan tietosuojavaltuutetun henkilöstötaulukot (A8-0069/2014 - Gérard Deprez) (äänestys)
  10.5.Lisätalousarvioesitys nro 4/2014: perinteiset omat varat, alv- ja BKTL-määräytymisperusteet (A8-0076/2014) (äänestys)
  10.6.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Italian tulvat - Kreikan maanjäristykset - Slovenian jäämyrskyt - Kroatian jäämyrskyt ja tulvat (A8-0073/2014 - Patricija Šulin) (äänestys)
  10.7.Lisätalousarvioesitys nro 5/2014: Italian tulvat (Sardinia) vuonna 2013 - Kreikan maanjäristykset - Slovenian jäämyrskyt - Kroatian jäämyrskyt ja niitä seuranneet tulvat vuonna 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez) (äänestys)
  10.8.Lisätalousarvioesitys nro 6/2014: perinteisten omien varojen sekä alv- ja BKTL-perusteisten omien varojen ennakkoarvioiden tarkistaminen (A8-0074/2014 - Gérard Deprez) (äänestys)
  10.9.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Serbian, Kroatian ja Bulgarian tulvat (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes) (äänestys)
  10.10.Lisätalousarvioesitys nro 7/2014: tulvat Serbiassa, Kroatiassa ja Bulgariassa (A8-0072/2014 - Gérard Deprez) (äänestys)
  10.11.Lisätalousarvio nro 8/2014: varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamisesta syntynyt ylijäämä (A8-0079/2014 - Gérard Deprez) (äänestys)
  10.12.Unionin omat varat - jäsenvaltioiden kansallisten maksuosuuksien mukauttaminen (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (äänestys)
  10.13.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: katastrofialueet (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan) (äänestys)
  10.14.Joustovälineen varojen käyttöönotto - Kyproksen rakennerahasto-ohjelmien rahoittaminen (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial) (äänestys)
  10.15.Uusi esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi - varainhoitovuosi 2015
  10.16.Uusi Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier) (äänestys)
  10.17.Sellaisten unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokittelu, jotka voivat johtaa maantieliikenteen harjoittajan hyvämaineisuuden menettämiseen (B8-0325/2014) (äänestys)
  10.18.Ehdotus neuvoston direktiiviksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY mukaisista laskentamenetelmistä ja raportointivaatimuksista (B8-0326/2014) (äänestys)
  10.19.Komission delegoitu asetus Itämerta koskevan poisheittämissuunnitelman laatimisesta (B8-0319/2014) (äänestys)
  10.20.Solvenssi II (B8-0358/2014) (äänestys)
  10.21.EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen (B8-0350/2014) (äänestys)
  10.22.Palestiinan valtion tunnustaminen (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014) (äänestys)
  10.23.EU:n terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014) (äänestys)
  10.24.Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (B8-0362/2014) (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
  11.1.Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen Moldovan tasavallalle (A8-0053/2014 - Sorin Moisă)
  11.2.Ecuadorin alkuperätuotteiden tullikohtelu (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
  11.3.Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
  11.4.Lisätalousarvioesitys nro 3/2014: sakoista, korkomaksuista, korvauksista ja takaisinmaksuista saadut tulot - maksumäärärahat - komission, alueiden komitean ja Euroopan tietosuojavaltuutetun henkilöstötaulukot (A8-0069/2014 - Gérard Deprez)
  11.5.Lisätalousarvioesitys nro 4/2014: perinteiset omat varat, alv- ja BKTL-määräytymisperusteet (C8-0290/2014)
  11.6.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Italian tulvat - Kreikan maanjäristykset - Slovenian jäämyrskyt - Kroatian jäämyrskyt ja tulvat (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
  11.7.Lisätalousarvioesitys nro 5/2014: Italian tulvat (Sardinia) vuonna 2013 - Kreikan maanjäristykset - Slovenian jäämyrskyt - Kroatian jäämyrskyt ja niitä seuranneet tulvat vuonna 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
  11.8.Lisätalousarvioesitys nro 6/2014: perinteisten omien varojen sekä alv- ja BKTL-perusteisten omien varojen ennakkoarvioiden tarkistaminen (A8-0074/2014 - Gérard Deprez)
  11.9.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Serbian, Kroatian ja Bulgarian tulvat (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
  11.10.Lisätalousarvioesitys nro 7/2014: tulvat Serbiassa, Kroatiassa ja Bulgariassa (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
  11.11.Lisätalousarvio nro 8/2014: varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamisesta syntynyt ylijäämä (A8-0079/2014 - Gérard Deprez)
  11.12.Unionin omat varat - jäsenvaltioiden kansallisten maksuosuuksien mukauttaminen (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  11.13.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: katastrofialueet (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
  11.14.Joustovälineen varojen käyttöönotto - Kyproksen rakennerahasto-ohjelmien rahoittaminen (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial)
  11.15.Uusi esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi - varainhoitovuosi 2015
  11.16.Uusi Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
  11.17.Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009 täydentämisestä sellaisten unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokittelun osalta, jotka voivat johtaa maantieliikenteen harjoittajan hyvämaineisuuden menettämiseen, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY liitteen III muuttamisesta (B8-0325/2014)
  11.18.Ehdotus neuvoston direktiiviksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY mukaisista laskentamenetelmistä ja raportointivaatimuksista (B8-0326/2014)
  11.19.Komission delegoitu asetus Itämerta koskevan poisheittämissuunnitelman laatimisesta (B8-0319/2014)
  11.20.Solvenssi II (B8-0358/2014)
  11.21.EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen (B8-0350/2014)
  11.22.Palestiinan valtion tunnustaminen (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
  11.23.EU:n terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
  11.24.Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (B8-0362/2014)
 12.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 15.Yhdysvaltojen senaatin raportti CIA:n käyttämästä kidutuksesta (keskustelu)
 16.Ilmaisunvapaus Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus (keskustelu)
 17.Assosiaatiosopimus Georgian kanssa - Assosiaatiosopimuksen tekeminen Georgian kanssa (keskustelu)
 18.Khartumin prosessi ja tuleva EU:n ja Afrikan sarven yhteinen muuttoreittejä koskeva aloite (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 20.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (3198 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (10786 kb)
Oikeudellinen huomautus