Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 17 grudnia 2014 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 5.Przyznanie Palestynie statusu państwa (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 6.Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przemysłu (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 7.Sytuacja na Morzu Śródziemnym oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 8.Składanie dokumentów: Patrz protokól
 9.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (18-19 grudnia 2014 r.) (debata)
 10.Głosowanie
  10.1.Autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii (A8-0053/2014 - Sorin Moisă) (głosowanie)
  10.2.Traktowanie taryfowe towarów pochodzących z Ekwadoru (A8-0056/2014 - Helmut Scholz) (głosowanie)
  10.3.Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r. (A8-0068/2014 - Gérard Deprez) (głosowanie)
  10.4.Budżet korygujący nr 3/2014: Dochody z grzywien i odsetek, ze zwrotów i kwot spłaconych - środki na płatności - plany zatrudnienia Komisji, Komitetu Regionów i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (A8-0069/2014 - Gérard Deprez) (głosowanie)
  10.5.Projekt budżetu korygującego nr 4/2014 - tradycyjne zasoby własne (TZW), podstawy opodatkowania VAT i dochodu narodowego brutto (DNB) (A8-0076/2014) (głosowanie)
  10.6.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie we Włoszech – trzęsienia ziemi w Grecji – burza lodowa w Słowenii – lód i powodzie w Chorwacji (A8-0073/2014 - Patricija Šulin) (głosowanie)
  10.7.Projekt budżetu korygującego nr 5/2014: powodzie we Włoszech (Sardynia) w 2013 r. – trzęsienia ziemi w Grecji – burza lodowa w Słowenii – lód i powodzie w Chorwacji w 2014 r. (A8-0078/2014 - Gérard Deprez) (głosowanie)
  10.8.Projekt budżetu korygującego nr 6/2014: aktualizacja prognoz dotyczących tradycyjnych zasobów własnych, składek VAT i składek opartych na DNB (A8-0074/2014 - Gérard Deprez) (głosowanie)
  10.9.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes) (głosowanie)
  10.10.Projekt budżetu korygującego nr 7/2014: powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii (A8-0072/2014 - Gérard Deprez) (głosowanie)
  10.11.Projekt budżetu korygującego nr 8/2014 - nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na 2013 r. (A8-0079/2014 - Gérard Deprez) (głosowanie)
  10.12.Zasoby własne Unii - dostosowanie składek państw członkowskich (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (głosowanie)
  10.13.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: regiony dotknięte klęskami (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan) (głosowanie)
  10.14.Uruchomienie instrumentu elastyczności na rzecz realizowanych na Cyprze programów w ramach funduszy strukturalnych (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial) (głosowanie)
  10.15.Nowy projek budżetu ogólnego Unii Europejskiej – rok budżetowy 2015
  10.16.Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier) (głosowanie)
  10.17.Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (B8-0325/2014) (głosowanie)
  10.18.Wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych (B8-0326/2014) (głosowanie)
  10.19.Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) ustanawiające plan w zakresie odrzutów na Morzu Bałtyckim (B8-0319/2014) (głosowanie)
  10.20.Wypłacalność II (B8-0358/2014) (głosowanie)
  10.21.Odnowa strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE (B8-0350/2014) (głosowanie)
  10.22.Przyznanie Palestynie statusu państwa (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014) (głosowanie)
  10.23.Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przemysłu (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014) (głosowanie)
  10.24.Sytuacja na Morzu Śródziemnym oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (B8-0362/2014) (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  11.1.Autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii (A8-0053/2014 - Sorin Moisă)
  11.2.Traktowanie taryfowe towarów pochodzących z Ekwadoru (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
  11.3.Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r. (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
  11.4.Budżet korygujący nr 3/2014: Dochody z grzywien i odsetek, ze zwrotów i kwot spłaconych - środki na płatności - plany zatrudnienia Komisji, Komitetu Regionów i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (A8-0069/2014 - Gérard Deprez)
  11.5.Projekt budżetu korygującego nr 4/2014 - tradycyjne zasoby własne (TZW), podstawy opodatkowania VAT i dochodu narodowego brutto (DNB) (C8-0290/2014)
  11.6.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie we Włoszech – trzęsienia ziemi w Grecji – burza lodowa w Słowenii – lód i powodzie w Chorwacji (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
  11.7.Projekt budżetu korygującego nr 5/2014: powodzie we Włoszech (Sardynia) w 2013 r. – trzęsienia ziemi w Grecji – burza lodowa w Słowenii – lód i powodzie w Chorwacji w 2014 r. (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
  11.8.Projekt budżetu korygującego nr 6/2014: aktualizacja prognoz dotyczących tradycyjnych zasobów własnych, składek VAT i składek opartych na DNB (A8-0074/2014 - Gérard Deprez)
  11.9.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
  11.10.Projekt budżetu korygującego nr 7/2014: powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
  11.11.Projekt budżetu korygującego nr 8/2014 - nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na 2013 r. (A8-0079/2014 - Gérard Deprez)
  11.12.Zasoby własne Unii - dostosowanie składek państw członkowskich (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  11.13.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: regiony dotknięte klęskami (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
  11.14.Uruchomienie instrumentu elastyczności na rzecz realizowanych na Cyprze programów w ramach funduszy strukturalnych (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial)
  11.15.Nowy projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015
  11.16.Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
  11.17.Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (B8-0325/2014)
  11.18.Wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych (B8-0326/2014)
  11.19.Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) ustanawiające plan w zakresie odrzutów na Morzu Bałtyckim (B8-0319/2014)
  11.20.Wypłacalność II (B8-0358/2014)
  11.21.Odnowa strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE (B8-0350/2014)
  11.22.Przyznanie Palestynie statusu państwa (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
  11.23.Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przemysłu (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
  11.24.Sytuacja na Morzu Śródziemnym oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (B8-0362/2014)
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 13.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 14.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 15.Sprawozdanie Senatu USA w sprawie stosowania tortur przez CIA (debata)
 16.Wolność wypowiedzi w Turcji: niedawne przypadki aresztowań dziennikarzy i kierowników środków przekazu oraz systematyczna presja wywierana na media (debata)
 17.Układ o stowarzyszeniu z Gruzją - Zawarcie układu o stowarzyszeniu z Gruzją (debata)
 18.Proces z Chartumu oraz nadchodząca „Inicjatywa w sprawie szlaku migracyjnego Róg Afryki – UE” (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (3198 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (10786 kb)
Informacja prawna