Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 17. decembra 2014 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 5.Uznanie štátnej suverenity Palestíny (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 6.Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a priemyselných odvetví (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 7.Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 8.Predloženie dokumentov: pozri zápisnicu
 9.Príprava zasadnutia Európskej rady (18. – 19. decembra 2014) (rozprava)
 10.Hlasovanie
  10.1.Autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku (A8-0053/2014 - Sorin Moisă) (hlasovanie)
  10.2.Colné zaobchádzanie s tovarom s pôvodom z Ekvádoru (A8-0056/2014 - Helmut Scholz) (hlasovanie)
  10.3.Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez) (hlasovanie)
  10.4.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2014: Príjmy z pokút, úrokových platieb, náhrad a splátok – Platobné rozpočtové prostriedky – Plány pracovných miest Komisie, Výboru regiónov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (A8-0069/2014 - Gérard Deprez) (hlasovanie)
  10.5.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2014 - tradičné vlastné zdroje (TVZ), základy DPH a hrubého národného dôchodku (HND) (A8-0076/2014) (hlasovanie)
  10.6.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: Záplavy v Taliansku - zemetrasenie v Grécku - poľadovica v Slovinsku - poľadovica a záplavy v Chorvátsku (A8-0073/2014 - Patricija Šulin) (hlasovanie)
  10.7.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2014: Záplavy v Taliansku (Sardínia) v roku 2013 - zemetrasenie v Grécku - poľadovica v Slovinsku - poľadovica a následné záplavy v Chorvátsku v roku 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez) (hlasovanie)
  10.8.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2014: revízia prognózy tradičných vlastných zdrojov a príspevkov z DPH a z HND (A8-0074/2014 - Gérard Deprez) (hlasovanie)
  10.9.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: povodne v Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes) (hlasovanie)
  10.10.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2014: povodne v Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku (A8-0072/2014 - Gérard Deprez) (hlasovanie)
  10.11.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2014 - prebytok vyplývajúci z plnenia rozpočtu v rozpočtovom roku 2013 (A8-0079/2014 - Gérard Deprez) (hlasovanie)
  10.12.Systém vlastných zdrojov Únie – úprava príspevkov jednotlivých členských štátov (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (hlasovanie)
  10.13.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: regióny postihnuté katastrofami (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan) (hlasovanie)
  10.14.Mobilizácia nástroja flexibility – financovanie programov štrukturálnych fondov na Cypre (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasovanie)
  10.15.Nový návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2015
  10.16.Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier) (hlasovanie)
  10.17.Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES (B8-0325/2014) (hlasovanie)
  10.18.Návrh smernice Rady, ktorou sa stanovujú metódy výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív (B8-0326/2014) (hlasovanie)
  10.19.Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov v Baltskom mori (B8-0319/2014) (hlasovanie)
  10.20.Solventnosť II (B8-0358/2014) (hlasovanie)
  10.21.Obnovenie stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ (B8-0350/2014) (hlasovanie)
  10.22.Uznanie štátnej suverenity Palestíny (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014) (hlasovanie)
  10.23.Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a priemyselných odvetví (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014) (hlasovanie)
  10.24.Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii (B8-0362/2014) (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
  11.1.Autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku (A8-0053/2014 - Sorin Moisă)
  11.2.Colné zaobchádzanie s tovarom s pôvodom z Ekvádoru (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
  11.3.Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
  11.4.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2014: Príjmy z pokút, úrokových platieb, náhrad a splátok – Platobné rozpočtové prostriedky – Plány pracovných miest Komisie, Výboru regiónov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (A8-0069/2014 - Gérard Deprez)
  11.5.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2014 - tradičné vlastné zdroje (TVZ), základy DPH a hrubého národného dôchodku (HND) (C8-0290/2014)
  11.6.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: Záplavy v Taliansku - zemetrasenie v Grécku - poľadovica v Slovinsku - poľadovica a záplavy v Chorvátsku (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
  11.7.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2014: Záplavy v Taliansku (Sardínia) v roku 2013 - zemetrasenie v Grécku - poľadovica v Slovinsku - poľadovica a následné záplavy v Chorvátsku v roku 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
  11.8.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2014: revízia prognózy tradičných vlastných zdrojov a príspevkov z DPH a z HND (A8-0074/2014 - Gérard Deprez)
  11.9.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: povodne v Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
  11.10.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2014: povodne v Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
  11.11.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2014 - prebytok vyplývajúci z plnenia rozpočtu v rozpočtovom roku 2013 (A8-0079/2014 - Gérard Deprez)
  11.12.Systém vlastných zdrojov Únie – úprava príspevkov jednotlivých členských štátov (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  11.13.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: regióny postihnuté katastrofami (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
  11.14.Mobilizácia nástroja flexibility – financovanie programov štrukturálnych fondov na Cypre (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial)
  11.15.Nový návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie – rozpočtový rok 2015
  11.16.Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
  11.17.Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES (B8-0325/2014)
  11.18.Návrh smernice Rady, ktorou sa stanovujú metódy výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív (B8-0326/2014)
  11.19.Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov v Baltskom mori (B8-0319/2014)
  11.20.Solventnosť II (B8-0358/2014)
  11.21.Obnovenie stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ (B8-0350/2014)
  11.22.Uznanie štátnej suverenity Palestíny (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
  11.23.Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a priemyselných odvetví (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
  11.24.Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii (B8-0362/2014)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 14.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 15.Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (rozprava)
 16.Sloboda prejavu v Turecku: nedávne zatknutie novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický nátlak namierený voči médiám (rozprava)
 17.Dohoda o pridružení s Gruzínskom - Uzavretie dohody o pridružení medzi Európskou úniou na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (rozprava)
 18.Chartúmsky proces a nadchádzajúca iniciatíva zameraná na migračné trasy medzi EÚ a Africkým rohom (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (3198 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (10786 kb)
Právne oznámenie