Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 9 februari 2015 - Straatsburg Herziene uitgave

4. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling