Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Måndagen den 9 februari 2015 - Strasbourg Reviderad upplaga

5. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
Anföranden på video
PV
Rättsligt meddelande