Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου