Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 9. februar 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 3.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 4.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 5.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 6.Nedsættelse af et særligt udvalg: se protokollen
 7.Modtagne dokumenter: se protokollen
 8.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 9.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 10.Andragender (jf. protokollen)
 11.Arbejdsplan
 12.Kommissionens ekspertgruppe om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (forhandling)
 13.Fornyelse af mandatet til Internet Governance Forum (forhandling)
 14.Mærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer (forhandling)
 15.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 16.Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
 17.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 18.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (427 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (1749 kb)
Juridisk meddelelse