Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 9. veebruar 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 3.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 4.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 5.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 6.Erikomisjoni loomine (vt protokoll)
 7.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 8.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 10.Petitsioonid (vt protokoll)
 11.Tööplaan
 12.Komisjoni intellektuaalomandi õiguste jõustamise tagamise eksperdirühm (arutelu)
 13.Interneti Haldamise Foorumi volituste pikendamine (arutelu)
 14.Töödeldud toitudes sisalduva liha päritoluriigi märkimine (arutelu)
 15.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 16.Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
 17.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 18.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (427 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (1749 kb)
Õigusalane teave