Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 9 februari 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 3.Samenstelling Parlement: zie notulen
 4.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 5.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 6.Instelling van een bijzondere commissie: zie notulen
 7.Ingekomen stukken: zie notulen
 8.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 9.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 10.Verzoekschriften: zie notulen
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Deskundigengroep van de Commissie inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (debat)
 13.Verlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer (debat)
 14.Vermelding van het land van oorsprong van vlees op het etiket van bereide levensmiddelen (debat)
 15.Samenstelling commissies: zie notulen
 16.Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
 17.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 18.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (427 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (1749 kb)
Juridische mededeling