Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 9 lutego 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 3.Skład Parlamentu: patrz protokół
 4.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 6.Powołanie komisji specjalnej: Patrz protokól
 7.Składanie dokumentów: patrz protokół
 8.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 9.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 10.Petycje: patrz protokół
 11.Porządek obrad
 12.Grupa ekspertów Komisji ds. egzekwowania praw własności intelektualnej (debata)
 13.Przedłużenie mandatu Forum Zarządzania Internetem (debata)
 14.Oznaczenie kraju pochodzenia mięsa w przetworzonych produktach żywnościowych (debata)
 15.Skład komisji: patrz protokół
 16.Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 18.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (427 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (1749 kb)
Informacja prawna