Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 9. februára 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 3.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 4.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Zriadenie osobtiného výboru: pozri zápisnicu
 7.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 8.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 9.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 10.Petície: pozri zápisnicu
 11.Program práce
 12.Skupina expertov Komisie pre presadzovanie práv duševného vlastníctva (rozprava)
 13.Obnovenie mandátu fóra o riadení internetu (rozprava)
 14.Označovanie krajiny pôvodu mäsových zložiek v spracovaných potravinách (rozprava)
 15.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 16.Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 18.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (427 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (1749 kb)
Právne oznámenie