Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 9 februari 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 4.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 6.Inrättande av ett särskilt utskott: se protokollet
 7.Inkomna dokument: se protokollet
 8.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 9.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 10.Framställningar: se protokollet
 11.Arbetsplan
 12.Kommissionens expertgrupp om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (debatt)
 13.Förlängningen av mandatet för Forumet för förvaltning av internet (debatt)
 14.Ursprungslandsmärkning av kött i bearbetade livsmedel (debatt)
 15.Utskottens sammansättning: se protokollet
 16.Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (427 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (1749 kb)
Rättsligt meddelande