Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11. Η κατάσταση στην Ουκρανία (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Der Präsident. - Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärung der Vizepräsidentin der Kommission / Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik zur Lage in der Ukraine (2015/2560(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Federica Mogherini, Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. - Mr President, we discussed Ukraine one month ago in this very same room, if I am not mistaken, and since then the situation which was already dramatic at that time has deteriorated further, as is very evident to all of us. In the last weeks, we have seen the shelling of residential areas in Mariupol, increasing attacks on civilians, and a clear escalation on the ground, in many different parts of eastern Ukraine.

What is at stake first of all, I would like to remind us all, are thousands of human lives, almost two million refugees and internally displaced people, the integrity and sovereignty of an independent state on European territory, and respect for basic principles of international law: the first basic principle being that you do not change borders by force.

What is also at stake, especially in these very same hours where we see the escalation constantly growing in a very dangerous way, is also – and mainly, I would say – our capacity to respond to these threats, not only in an effective way to protect international law, states and the lives of civilians, but also our capacity to restore and preserve peace in Europe.

In these weeks, we have worked constantly; not always in a visible way but always in a very united, coordinated way and one, I would say, that is starting to be effective. Just after the shelling in Mariupol we took a coordinated approach, first of all with Mr Juncker and with Mr Tusk, to make sure that all the EU institutions were reacting on the same lines and with one voice, and with the 28 different Member States starting with the Latvian Presidency.

We held an extraordinary Foreign Affairs Council meeting just a few days after the shelling of Mariupol, where we decided all together – here I understand I should sit on the other side of the room but you will forgive me – to increase our pressure on Russia and on the separatists, by extending the time framework of the existing list of individuals and entities to September, and by adding names. We also tasked the Commission and EEAS services to prepare additional options for our pressure.

But we have also decided all together, keeping our unity in difficult times – and this is the first thing we must always do, keep our unity in difficult times, because this is our main strength – we also agreed to increase our diplomatic and political efforts and our diplomatic and political activity.

In this respect we have worked, as we had also done in previous months, through two channels that have proved to be – I cannot say effective because we did not reach a result, but the most effective among those that we have tried: on the one side the Trilateral Contact Group of the OSCE, and on the other side the so-called Normandy format, to relaunch the direct contacts between Kiev and Moscow that had been interrupted for a while and to find effective ways finally to start implementing the Minsk Agreements.

Because at that time it was clear not only that implementation of the points of the Minsk Agreements was not ongoing, but also that there was a risk of completely losing any kind of reference to the only agreement that had been signed by the different parties.

In this last week, as you know, we have again had initiatives on different levels – the OSCE channel, the Normandy format channel and the constant direct contacts that I personally have had both with President Poroshenko and Foreign Minister Klimkin – and with Foreign Minister Lavrov in Munich some days ago – to support all these ongoing efforts.

Yesterday we had another Foreign Affairs Council meeting where we decided together to endorse these efforts and create a space for the negotiations that are going on at present in Minsk; to allow the possibility of a successful result in these negotiations tomorrow night in Minsk with the meeting of the Normandy format.

Tomorrow is a chance – not a certainty, but a chance – that cannot be missed for all the reasons that I stated at the beginning of my speech, for the people who are losing their lives, for the principles of international law, for the sovereignty of the state and for preserving and restoring peace in Europe.

A chance I would say, if this would not lead to a much broader discussion about our kind of world and our kind of order or disorder, to preserve some sort of global balance, global order in our times. This is what is really at stake. I do not say I hope, but I am working at this time to make sure that the whole European Union – not only some Member States, but the whole European Union – backing these efforts, supporting these efforts, as I say sometimes quietly but always constantly and united, gets a result of some kind.

There is another part of the story while we are talking about Ukraine. It is the fact that, in times of crisis and conflict on Ukraine’s territory, it is extremely hard and difficult to carry out reforms and the internal Ukrainian situation is from an economic and social point of view still increasingly difficult and worrying.

We agreed already in December with Ukraine, during our first Association Council meeting, a list of priorities that are now trying to become concrete steps. On the government side, we see the full political will to pursue reforms. We also see and understand very well the difficulties of implementing, passing reforms in times of conflict.

I am talking about constitutional reforms, decentralisation, reform of the judiciary, electoral reforms, just to mention the political ones. But then we also have economic reforms, not only macroeconomic in their nature, but also reforms that need to change fundamentally the system in which the economy in Ukraine is working, starting first of all with tackling corruption.

This is all very much linked to the implementation of the Association Agreement, parts of which have already been provisionally applied since 1 November, as you know very well since you ratified this at the same time as the Parliament in Kiev back in September.

At this level, the European Union is giving support not only politically and technically, but also economically. You know that the Commission has just proposed an additional package, a third package, of EUR 1.8 billion, and I trust that this measure will find your support here in Parliament. We are also working through the Support Group for Ukraine to implement the measures that are foreseen by our Association Agreement. We deployed an advisory mission to assist in the implementation of the civilian security sector reform and a third sector on which our work and our assistance is concentrating is obviously facilitating the gas negotiations between Russia and Ukraine to ensure security of supply.

I will stop here and listen very carefully, as I did last time, to your debate – our debate – and take stock of that. Let me say that probably the big opportunity we have today, from this European Parliament, is to launch a message and the message from my side would be to the parties, firstly, obviously, to Russia, but to all those that will meet tomorrow night in Minsk: that they should take this opportunity and finally come to agree on the implementation measures of the Minsk Agreement.

This is what it is all about and this is the only way in which we can start finding the way out of the crisis. I think that, here, today, we have the opportunity to send the message that, yesterday, the Ministers of the 28 Member States sent, united, very clearly: that this is a chance that must not be missed.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Saryusz-Wolski, on behalf of the PPE Group. – Mr President, if tomorrow’s Minsk II last-chance talks fail to bring credible peace in the face of the naked war by Russia against Ukraine and the mountains of lies and broken promises, it will at last be time to move away from the logic of persuasion to the logic of deterrence.

The EU has shown angelic patience and indulgence – and the word ‘angelic’ comes from the name Angela – but we have reached our limits. Quantitative and qualitative change in our action is needed because so far we have been doing too little, too late. Enhancing Ukrainian defence capabilities would create incentives for Russia to back down. On the contrary, the Russian military advantage over Ukraine openly invites Russia to continue the invasion, as we are witnessing.

Ukraine has the right to defend itself. We have the responsibility to protect the victim against the aggressor in the name of our values. If we surrender our values, we ourselves will be in danger. The crisis in Ukraine is indeed about our own future and our own security. We may wish for there to be a diplomatic solution, but a military solution by Russia is taking place before our eyes. In order to achieve a political solution, leverage is needed to bring the aggressor to true – not Potemkin-village type – negotiations and to bring binding and executable results. The time has come to apply reverse logic, increase leverage through pressure, increase economic sanctions against Russia and close the gap in Russia’s military advantage – the gap between invader and victim – in order to achieve a peaceful solution in the end.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D), blue-card question. – I would like to know whether you are aware of the latest threats coming from Russia and addressed to my country, Romania, that in the event that we continue to implement NATO decisions related to the infrastructure in Romania, the armament station now in Crimea could annihilate the Romanian naval forces. Are you aware of this, or not?

 
  
MPphoto
 

  Jacek Saryusz-Wolski (PPE), blue-card answer. – Not yet aware, thank you, but not surprised.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin! Was kann dieses Parlament heute zur Lösung des Konfliktes in der Ukraine beitragen? Vielleicht sind es wirklich nur drei klare Botschaften.

Erstens: Das morgige Treffen in Minsk zur Beilegung der Ukraine-Krise ist vermutlich oder vielleicht die letzte Chance, den Konflikt auf diplomatischem Wege zu lösen. Deshalb muss allen Konfliktparteien klar sein, dass ein Scheitern der Gespräche zwangsläufig zu einer weiteren Eskalation des Konfliktes und damit zu noch mehr Toten, Verletzten und Flüchtlingen führen würde. Von der russischen Führung erwarten wir, dass sie sich ernsthaft bemüht und ernsthaft für eine politische Lösung des Konfliktes verhandelt und ihre Einflussmöglichkeiten auf die Separatisten positiv nutzt.

Zweitens: Die Ukraine kann sich auf unsere politische und wirtschaftliche Unterstützung verlassen. Eine militärische Lösung des Konfliktes wird es nicht geben. Die Lieferung von Waffen würde nicht zur Entschärfung des Konfliktes beitragen, sondern das Gegenteil bewirken. Deshalb lehnen wir Waffenlieferungen in die Ukraine ab.

Drittens: Unser Ziel ist und bleibt die Einbindung Russlands in gesamteuropäische politische, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Strukturen. Wir haben ein Interesse an einem Russland, das sich an Lösungen internationaler Konflikte beteiligt. Wir befürworten Gespräche zwischen der EU und dem gerade gegründeten eurasischen Wirtschaftsraum. Aber ohne substanzielle Fortschritte kann es keine solchen Gespräche geben.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, on behalf of the ECR Group. – Mr President, yesterday I listened to the Chair of the International Affairs Committee of the Russian Duma, Alexei Pushkov, explaining the need for a rapid peace solution for Ukraine. Unfortunately, his government is doing everything possible to prevent peace. Instead it is choosing to continue with its contemptible approach of inventing a false narrative with which to justify military aggression against Ukraine. Russia is providing heavy military equipment, financial assistance and combat troops to the so-called separatists, sparking a conflict in which over 5 000 people have now lost their lives – 263 civilians alone in the last six days and 1.5 million people displaced.

As we approach tomorrow’s Minsk deadline for a renewed attempt at a ceasefire, rebel troops are surrounding the important railway hub of Debaltseve and I have just heard of further criminal attacks today on civilian areas by the rebels in Kramatorsk in which at least seven civilians were killed. So sadly, even if a ceasefire can be agreed tomorrow – and I hope that I am wrong in what I am about to say – it is unlikely in my view to end the conflict. As recently noted by the British Foreign Secretary, Putin is behaving like a 1930s tyrant and such agreements are merely part of a dissembling approach to gradually legitimise territorial gains before embarking on another round of attacks.

Ukraine is not an isolated area of foreign policy for Putin, but part of his wider dream to reconstitute a crony capitalist, authoritarian greater Russia and to challenge the post-Cold War settlement and legal order. Challenging NATO and the Western alliance is therefore part of his mission. Maintaining unity on EU sanctions against Russia is of importance and excluding Russia from the SWIFT system could be the next step.

Militarily, we must not allow Russian intimidation to prevent so-minded EU states from supplying the Ukrainian armed forces the means to defend themselves and to deter Russia’s ability to steal more territory from Ukraine. Sadly, in my view, the EU strategic partnership with Putin’s Russia, for now, is over.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Cornelis van Baalen, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, we can speak out loud; we can speak harsh words; but it is now time to say ‘yes’ to Mrs Merkel and President Hollande. I think this is indeed the moment where Russia can prove if it is a peaceful nation or not. It is not necessary to draw the whole picture; the picture is quite clear. There was already a Minsk, and we need to have a Minsk II to implement Minsk I. But let us do it!

I will be very brief. If Putin does not want to take the olive branch he will be severely punished. That is the only way. Because any other way, we accept that Ukraine should be crippled. And Ukraine should not be crippled. What kind of sanctions? What kind of actions? For me and my group nothing is excluded, but we will debate it after Minsk II.

 
  
  

Președinte: IOAN MIRCEA PAȘCU
Vicepreședinte

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz , im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin! Ja! Es gibt und darf in der Ukraine keine militärische Lösung geben, denn die gesellschaftlichen Widersprüche des Landes bedürfen zu ihrer Lösung einer anderen Politik. Das Land braucht keine Waffen, sondern gesellschaftliche Alternativen, welche ein für alle Mal mit der Allmacht der Oligarchen und der galoppierenden Korruption brechen. Ohne dies scheinen weder ein sozialer Frieden noch kooperative Beziehungen zu allen Nachbarn möglich.

Die EU hat Verantwortung für das, was in der Ukraine geschah und geschieht, so wie auch die Russische Föderation. Somit ist zu begrüßen, dass man sich morgen in Minsk wieder an einen Tisch setzt, um gemeinsam nach einer umfassenden Lösung des Konflikts zu suchen. Es ist klar denen zu widersprechen, die eigennützig erklären, das Format von Minsk und seine Ergebnisse seien gescheitert.

Ja! Die Vereinbarung ist bisher nicht umgesetzt, sondern verletzt worden, aber hinter ihre zentralen Punkte darf nicht zurückgegangen werden, auch nicht bei Minsk 2: die Sicherung der territorialen Integrität, der Lösungseinstieg über eine überwachte Waffenruhe und die militärische Entflechtung der Kämpfer, die verbindliche Suche nach einer neuen, auch institutionellen Balance zwischen dem Osten und dem Westen des Landes.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrte Frau Mogherini, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist für mich völlig klar, dass dieser Vorstoß von Frau Merkel und Präsident Hollande ein wichtiger Versuch war, das Blatt zu wenden. Es ist wichtig, dass die beiden in Kiew Präsident Poroschenko konsultiert haben, mit ihm beraten haben, bevor sie das erste Mal seit langer Zeit den Hauptverantwortlichen für diesen ganzen Krieg im Osten an einen Tisch bekommen haben, nämlich Präsident Putin.

Die ganze Europäische Union guckt ja gebannt auf das, was da passiert. Ich glaube, dass schon lange nicht mehr zwei europäische Staatschefs so viel Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern in der ganzen Europäischen Union hatten und haben, weil es um Frieden geht. Das ist das, wofür die Europäische Union steht. Das ist das, was die Europäer sich gerne in der EU bewahren möchten. Die wollen diesen Frieden, an den wir uns gewöhnt haben. Sie müssen aber auch verstehen, dass parallel dazu in der Ukraine eine ganz andere Stimmung herrscht. Da wünschen sich die Menschen mehr und mehr, dass sie zurückkehren können in ein Leben ohne Krieg.

Ich bin immer wieder fasziniert davon, dass diesem Volk in der Ukraine inzwischen nicht völlig die Luft ausgegangen ist. Die haben so oft schon gedacht, dass es jetzt eine Wende zum Besseren gibt, aber jedes Mal kam eine Wende zum Schlechteren. Auch die gucken jetzt gebannt auf das, was da in Minsk passiert, sind aber längst nicht so optimistisch wie wir, sondern haben eher Angst davor, dass es erneut – wie immer bisher in Minsk – so eine Salamitaktik gibt, die am Ende zu einer Verschärfung der Situation im Osten der Ukraine führt.

Ich weiß es nicht. Ich hoffe, muss ich sagen, auf ein Wunder. Ich glaube aber nicht an ein Wunder, auch wenn Angela im Spiel ist. Ich schließe mich ausdrücklich meinem Kollegen van Baalen an, dass wir dann, wenn dieser Versuch scheitert, neu darüber reden müssen, was wir tun können. Es hat viel zu viel Zögerlichkeit und Unentschiedenheit in der Europäischen Union gegeben. Die Sanktionen – ich muss nur an den Herrn Kollegen Hahn denken, der Österreich repräsentiert – Österreich, andere haben immer wieder daran gezweifelt, dass wir als Softpower eine Alternative zu militärischen Mitteln haben. Aber wir werden wieder darüber diskutieren müssen, wenn Minsk scheitert. Wir werden auch darüber diskutieren müssen, was das eigentlich bedeutet, dass wir immer sagen: Die Ukraine hat ein Recht darauf, sich zu verteidigen.

Wenn die Idee des Euromajdan fällt, wenn die Idee von Freiheit, von Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit – darum ging es –, wenn das fällt, dann fällt tatsächlich auch ein Stück Europa. Diese Geschlossenheit muss nicht nur in dieser Situation da sein, sondern die Geschlossenheit gegenüber Russland, die werden wir noch lange brauchen.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Buonanno (NI), domanda "cartellino blu". – Io volevo fare una domanda a chi è intervenuto un attimo fa. La mia domanda è questa: se noi abbiamo qui il nostro Alto rappresentante degli esteri e della sicurezza, cioè che rappresenta tutta l'Europa, perché sono dovuti andare la Merkel e Hollande a rappresentare tutta l'Europa?

Un attimo fa il nostro rappresentante ci ha chiesto che dobbiamo dare un sacco di soldi all'Ucraina perché ne ha bisogno e rappresenta tutta l'Europa. Ma allora l'Europa la rappresentano la Merkel e Hollande o la rappresenta la Mogherini? Perché se non la rappresenta la Mogherini è inutile che faccia la rappresentante. Io chiedo a lei cosa ne pensa di quello che sto dicendo.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms (Verts/ALE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ich glaube, dass das schon wieder ein Versuch ist, eine italienische Diskussion auf ein wirklich großes Problem draufzusatteln. Und ich weiß nicht, was das Problem für Bürger in Italien sein soll, wenn Angela Merkel und François Hollande es schaffen, in Minsk, mit den Russen und den Ukrainern an einem Tisch über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Ich glaube, dass Sie, dass ich, dass Frau Mogherini dem eigentlich nur applaudieren können. Also: Schenken Sie sich doch Ihre Kleinlichkeit in dieser Auseinandersetzung!

 
  
MPphoto
 

  Valentinas Mazuronis, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, the word that best describes today’s debate is ‘enough’. Enough pretending that we do not understand what is really happening in Ukraine. Enough pretending that we do not understand who, and with whose arms, is killing thousands of Ukrainians, even today. Enough pretending that we do not understand that this war is Putin’s war against us all. Dear colleagues, today we must together say to our governments and our people: enough of lies, enough of hesitation, enough of weakness. Let us act!

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). - Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία αποδεικνύουν κατά τρόπο που δεν επιδέχεται πλέον αμφισβήτηση την εσφαλμένη πολιτική που εφήρμοσε η Δύση στο θέμα αυτό. Η χώρα σταδιακά καταστρέφεται. Ο εμφύλιος πόλεμος συνεχίζεται, χιλιάδες αθώοι άνθρωποι χάνουν την ζωή τους, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις στις μάχες εναντίον των αυτονομιστών υφίστανται μεγάλες απώλειες, χάνουν εδάφη, υφίστανται ήττες και έχουν χάσει πέραν του ημίσεως του αεροπορικού τους δυναμικού. Επίσης πολλοί στρατιώτες αυτομολούν προς τους αυτονομιστές.

Αντί αυτή η κατάσταση να συνεγείρει τη Δύση και να αναγκάσει τις χώρες να αναλάβουν προσπάθεια να εκτονώσουν την κατάσταση, αυτές ετοιμάζονται να λάβουν νέα μέτρα κατά της Ρωσίας και, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, θέλουν να δώσουν στις κυβερνητικές δυνάμεις οπλικά συστήματα για να συνεχίσουν να μάχονται.

Κατ’ αυτό τον τρόπο ενισχύεται η ένταση στην περιοχή και τίθεται σε κίνδυνο η παγκόσμιος ειρήνη.

Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ουκρανία αποτελεί ζωτικό χώρο για την άμυνα της Ρωσίας, η οποία δεν πρόκειται, όσα μέτρα και αν ληφθούν εναντίον της, να δεχθεί να ενσωματωθεί αυτή στη Δύση.

Πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα τρόπο συνεργασίας με τη Ρωσία, ούτως ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση και να δοθεί πολιτική λύση και όχι στρατιωτική λύση στην κρίση της Ουκρανίας.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE). - Monsieur le Président, hier soir nous avons reçu, au sein de la commission des affaires étrangères, Alexeï Pouchkov, le président de la commission des affaires internationales de la Douma russe.

Il nous a dit que la Russie veut la paix, et tous les députés ont été d'accord avec lui. La paix, nous la voulons nous aussi.

Depuis cette rencontre d'hier soir, 2 000 militaires russes ont entamé des manœuvres à la frontière avec l'Ukraine. En Crimée, 600 autres militaires ont entamé, pour un mois, des exercices semblables. Le régime russe montre ainsi son côté militaire. Et comme pour rendre les choses encore plus claires, Vladimir Poutine vient d'offrir en cadeau, au président égyptien, une kalachnikov. Je répète, en cadeau: une kalachnikov. La paix est-elle encore possible quand les kalachnikovs deviennent des cadeaux officiels? Rien de plus difficile, mais pas impossible.

Le groupe PPE soutient la position défendue, ces derniers jours, par la chancelière allemande et le président français, parce que nous devons offrir la paix. Et cela passe par des négociations et par un arrêt immédiat des opérations russes sur le territoire ukrainien. Nous avons besoin, pour cela, d'intelligence et non pas de kalachnikovs.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boștinaru (S&D). - Mr President, I would say to the High Representative that everyone in this House agrees that tomorrow’s meeting is indeed the last chance for peace. The Minsk Agreement failed, but who is responsible for this failure? Is it Europe, as Putin claimed recently in an Egyptian newspaper? Is it Ukraine, which is paying up to EUR 7 million per day for a war imposed by Russia – a Ukraine which has lost its territory under Russian aggression? No, behind the escalation is Russia, and its support by all means for the separatists. I can only welcome the efforts of the High Representative and of Ms Merkel and Mr Hollande, and I hope they will remain united and in coordination with the United States. Faced with Russia and Putin who speak peace and practise war, we welcome the decision taken by NATO to deploy rapid reaction forces in Central and Eastern European countries. This is the only concrete measure we have taken recently to protect ourselves against Russian neo-imperialism.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Duda (ECR). - Szanowna Pani Wysoka Przedstawiciel! Mam do Pani pytania, bardzo proste w sumie, patrząc również na kwestie ustrojowe w Europie – otóż chciałbym zapytać o wyniki wczorajszego spotkania Rady i o to, jak wygląda mandat negocjacyjny na jutrzejsze spotkanie w Mińsku. Ja rozumiem, że Pani jako przedstawiciel Unii do spraw międzynarodowych będzie na tym spotkaniu, bo chciałbym, żeby tam była reprezentowana cała Unia Europejska. Jeżeli tak, to prosiłbym o wyjaśnienie czy pani kanclerz Merkel i pan prezydent Hollande taki mandat od całej zjednoczonej Europy do tych negocjacji posiadają i jaki jest jego konkretny kształt? To jest pierwsza sprawa.

Chciałbym, żebyśmy pamiętali, że Ukraina to nie tylko Donbas, o który toczą się dzisiaj cały czas walki, gdzie giną setki, tysiące niewinnych cywilów bombardowanych rakietami i rozstrzeliwanych z kałasznikowów, ale to także Krym, który został bezprawnie przez Rosję zajęty. Pytanie jest następujące, czy negocjacje kwestii Krymu także będą dotyczyły?

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Proszę Państwa, Europa niestety pokazuje cały czas swoją bezsilność wobec Władimira Putina, który śmieje się po prostu i realizuje na Ukrainie swoją imperialną politykę. Rosyjski czołg nie może zostać zatrzymany przez to, że Europa będzie sypała piasek pod jego gąsienice, albo też ograniczy mu dostawy paliwa, po to, żeby jechał wolniej. Dostawy paliwa powinny po prostu zostać odcięte. To wymaga zdecydowanego działania i zdecydowanych sankcji, a nie dyskusji pod tytułem, że my stracimy na naszych interesach gospodarczych w związku z czym niech się na Ukrainie dzieje, co chce, niech sobie Rosja robi co chce.

Wreszcie ostatnia sprawia – Putin lekceważy wszystkie umowy jak do tej pory. Czyta wszelkie umowy, porozumienia i prawo międzynarodowe w taki sposób, że wyszukuje tylko to, co jest dla niego wygodne, udając, że nie ma takich zapisów, które go do czegokolwiek obligują. Apeluję wreszcie o stanowczość i apeluję o solidarne działanie Unii Europejskiej reprezentowanej przez nasze unijne instytucje.

 
  
MPphoto
 

  Petras Auštrevičius (ALDE). - Mr President, to be able to stop the ongoing aggression of the Russian Federation against Ukraine we need to be united and strong. However, the reality might be different as, in recent efforts, the European Union was reduced to only two Member States. In order to sustain the EU’s Common Foreign and Security Policy the High Representative must be included. We need, and we will need, not just to achieve but to implement a peaceful settlement with the common voice of the 28.

Today is the 60th day on which Nadia Savchenko, a Ukrainian pilot, has been on hunger strike. To protest against the unlawful and inhuman action of the Russian authorities a number of Members of the European Parliament have joined her and are going on hunger strike for a day or two. Today Beatriz Becerra is on hunger strike. I call on other colleagues, as well as the High Representative, to join us in this symbolic action, demanding the immediate release of Nadia Savchenko.

 
  
MPphoto
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). - Mr President, there are five types of crisis in Ukraine. First, a financial crisis. The danger of a technical default by the national bank has not been eliminated. The second crisis is an economic crisis because Ukraine’s GDP is only a third of what it was compared with 1992, and if we take into account the situation in a neighbouring state, Belarus, there it is 260%. A social crisis: on 28 January there was a protest meeting in Kiev and the miners cried ‘give us back Yanukovych, at least under Yanukovych we had the salaries’.

There is also an inequality crisis, because in Ukraine the 100 richest Ukrainians have a 38% share of the nation’s property. There is also a humanitarian crisis because the gangster regime in Kiev is organising a human organs business.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE). - Arvoisa puhemies, huolimatta joistakin soraäänistä tuolla äärivasemmalla ja äärioikealla on kuitenkin todettava, että Euroopan parlamentti tukee vahvasti Euroopan unionin yhtenäistä linjaa, joka pitää kiinni pakotteista niin kauan kuin sota jatkuu. Ja meillähän on ollut ehdotuksia siitä, että voimme laajentaa pakotteita esimerkiksi Swift-järjestelmään, jos tilanne entisestään eskaloituu huolimatta huomisista Minskin neuvotteluista.

Mutta arvoisa korkea edustaja, haluaisin kiinnittää Teidän huomiotanne siihen, miten tärkeää olisi vahvistaa Etyjin erityismissiota Ukrainassa, koska tiedämme, että aseita tulee nimenomaan tämän neljäsataa kilometriä pitkän avoimen rajan kautta Venäjältä Ukrainaan. Mitä me voimme tehdä enemmän, jotta Etyj saa tarpeeksi resursseja, välineitä ja henkilöstöä, jotta se voi tehdä tehtävänsä? Ja kuinka saamme Venäjän suostumaan siihen, että tätä rajaa saadaan valvottua myös Ukrainan puolelta?

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (NI). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, i venti di guerra che spirano nei confronti dell'Europa dovrebbero spronarci a restare uniti e non a dividerci, dovrebbero frenare le reazioni un po' pavloviane dei nostri colleghi dell'Est europeo che, appena sentono parlare di Russia, pensano che sia ancora la Guerra fredda. La Guerra fredda è finita.

Oggi, come è stato detto ieri giustamente dal rappresentante della Duma, l'Europa si dovrebbe preoccupare dell'ISIS, quella è una minaccia! Ma il Fondo monetario internazionale e l'Unione europea si apprestano a regalare miliardi di dollari all'Ucraina. Bene, ma neanche un euro alla povera Grecia che è in ginocchio, che la vostra politica di austerity ha messo in ginocchio.

Allora vediamo quali sono le cause di questa crisi. Dietro c'è un convitato di pietra, che forse è la NATO, e la Russia aveva notificato a tutte le cancellerie occidentali che la vicinanza della NATO ai suoi confini avrebbe destato delle reazioni. Non se n'è tenuto conto. Una geopolitica forte dovrebbe guidare le scelte dell'Europa ed è incredibile che l'Alto rappresentante lasci questo ruolo a due nazioni che non rappresentano tutti noi.

Le conclusioni a Minsk non risolveranno il problema perché, anche se ci sarà l'autodeterminazione del Donbass, non sarà questa la soluzione del problema. Il problema è geopolitico e bisogna affrontarlo con lucidità e non con la solita ipocrisia e la debolezza rappresentata dal ruolo fantasmatico dell'Alto rappresentante europeo.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento)

 
  
MPphoto
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Powiedział pan tutaj kilka okropnych rzeczy, panie pośle, ale jest pan kolejną osobą z tej samej strony sali, która między innymi mówi z ogromnymi pretensjami, że dwóch szefów dużych państw europejskich, a nie przedstawiciel Komisji Europejskiej, jedzie negocjować. Czego to jest skutkiem? Mamy za słabe europejskie instytucje, dlatego że wy z prawej strony notorycznie je osłabiacie. Czy nie uważa pan, że w naszym wspólnym interesie byłoby wzmacnianie instytucji europejskich – Komisji i Parlamentu Europejskiego – po to, żebyśmy właśnie wspólnie mogli być reprezentowani?

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (NI), risposta a una domanda "cartellino blu". – La ringrazio molto per aver sottolineato la fondatezza della mia osservazione e mi consenta di replicare che è semplicemente incredibile che questa Unione europea non abbia una politica estera europea. Questa situazione certifica l'impotenza e l'insussistenza della politica estera europea. Se non fossimo già euroscettici lo saremmo diventati oggi.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). - Herr Präsident! Herr Borghezio und Herr Ransdorf, rechtsradikal und linksradikal bleibt sich immer gleich.

Wir müssen sehen, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten 250 Milliarden EUR für Griechenland gegeben haben. Ich bitte, das zur Kenntnis zu nehmen. Die Europäische Union ist einig, in einer ungeheuren Anstrengung einig in den Sanktionen gegen den Aggressor. Denn Russland ist Aggressor, ist Konfliktpartei und hat Völkerrecht gebrochen. Dies müssen wir deutlich zur Kenntnis nehmen. Es ist wichtig, dass Russland als Konfliktpartei Verantwortung übernimmt.

Wir müssen sehen, dass die Sanktionen unser Instrument sind – nicht Waffen, sondern Sanktionen, weil wir keinen Krieg wollen –, um dem Aggressor mitzuteilen, dass die Kosten hoch sind, und da kann zur Not auch noch nachgelegt werden. Wir müssen sehen, dass die Regierung in Kiew – die Diebe sind die Janukowytsch-Leute gewesen, Herr Ransdorf –, dass die Politiker in der Ukraine, die Regierung, die vom Volk für einen pro-europäischen Kurs gewählt ist, Schwierigkeiten hat, ihren Reformprozess durchzusetzen, weil in ihrem Lande durch eine fremde Macht ein Krieg geführt wird und das Geld kostet. Deswegen sollten Sie die Dinge nicht umkehren.

Die Kompromissfähigkeit, die in diesen Stunden von der ukrainischen Regierung gefordert wird, um einen Waffenstillstand möglich zu machen, ist eine ungeheure Leistung. Deswegen ist sie auch konsultiert worden, bevor Hollande und Merkel nach Moskau gefahren sind. Poroschenko wird am Verhandlungstisch sitzen, wenn die Verhandlungen morgen stattfinden werden. Dies ist ein Weg – und ich möchte ausdrücklich auch im Namen der Europäischen Volkspartei sagen, dass die Europäische Volkspartei die Mission Minsk unterstützt und den Weg unterstützt –, einen Waffenstillstand zustande zu bringen, der letzte Versuch vielleicht, die Ausdehnung des Krieges zu verhindern, um eine friedliche Lösung unter Gewährleistung des Völkerrechts in Europa zuwege zu bringen. Das ist die Frage.

Wichtig ist allerdings, dass bei dem Minsker Abkommen im Gegensatz zu dem September-Abkommen die Frage der Implementierung mitgeliefert wird, damit dies nicht eine neue Chance für Putin wird, Zeit zu gewinnen und auf diese Art und Weise weiter sein Territorium der Aggression auszudehnen. Das ist die Politik.

Ich bin wirklich mit meinem Herzen, mit meinen Gedanken und mit meinem Gebet dabei, dass die Mission in Minsk gelingt, um so auf Dauer Frieden in Europa durchzusetzen.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), blue-card question. – Mr Brok, let us say that the peace plan fails, at which point you know we will see the separatists advancing within Ukrainian territory, supported by the so-called ‘green soldiers’ – Russian ‘green soldiers’ – and by new modern armaments. Should the international community, the European Union and the United States then provide the necessary military means to Ukraine to defend its territorial integrity and independence?

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Wir haben jetzt eine Mission in Minsk, die erfolgreich ist. Und ich werde keine hypothetischen Fragen beantworten. Es geht jetzt darum, den Frieden zu sichern. Und es gibt ja heute schon die Möglichkeit, dass europäische Regierungen Waffen liefern können, wie der Rat beschlossen hat. Nur, wer das getan hat, ist Ihre Regierung. Das hat ja so seinen Grund.

Wir sollen versuchen, den Frieden zu sichern, und jetzt nicht darüber reden, welche weiteren Folgen es haben wird, wenn Minsk scheitern sollte. Wir wollen dieses Scheitern verhindern. Das ist die Aufgabe dieser Stunde und des nächsten Tages. Darum müssen wir kämpfen. Das scheint mir der entscheidende Ansatz zu sein.

Wenn ich dieses Geweine von Herrn Duda und anderen höre, die der Europäischen Union nichts an institutionellen Rechten geben wollen und hier jetzt die Rechte der Europäischen Institutionen einklagen, dann ist das ein Maß an Verlogenheit in einer Stunde der Not Europas, wo wir vor einem Krieg stehen, dass mir übel wird, wenn ich mir hier von rechts und links solche Argumentationen anhören muss.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). - Gospodine predsjedniče, podupirem stajalište da mi u Europi moramo braniti načelo teritorijalne cjelovitosti kao preduvjet održanja poretka, mira i sigurnosti među državama. Ali, kako obraniti to načelo kada ga neposredno ugrožava ratna agresija, apetit za tuđim teritorijem.

S jedne strane američka administracija tvrdi da bi odluka o pružanju vojne pomoći Ukrajini mogla spriječiti daljnje ruske upade u ukrajinski teritorij, a s druge strane dobar dio europske politike odlučno odbacuje naoružavanje Ukrajine kao sredstvo za okončanje sukoba. Po mom mišljenju, zajednički cilj SAD-a i Europske unije trebao bi biti daljnje podizanje troškova za ruski rat protiv Ukrajine, s tim da se u budućem nametanju novih ili povlačenju sadašnjih sankcija održi zajednički nastup.

Treba podsjetiti kako je Ukrajina predsjedala OESS-om prije samo godinu dana, a sada je zahvaćena sukobom sa stalnom članicom Vijeća sigurnosti, s moguće dalekosežnim posljedicama za cijeli svijet. To samo dokazuje da je globalni sustav sigurnosti iz 1944. zreo za potpunu reformu ili barem za onu kao iz 1975.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker (ECR). - Voorzitter, collega's, vandaag heeft een rechtbank in Moskou de aanhouding verlengd van Nadja Savtsjenko, een collega van ons, lid van de Verchovna Rada, afgevaardigde in de Raad van Europa. Moskou had een mooi gebaar kunnen stellen, een mooi gebaar van goede wil, aan de vooravond van de ultieme, langverwachte onderhandelingen in Minsk door haar illegale aanhouding, tegen internationale conventies in, haar ontvoering en haar detentie ongedaan te maken en haar naar huis te laten gaan.

Helaas, het is niet gebeurd en we mogen hopen dat aan de onderhandelingstafel in Minsk wat meer begrip en wat meer inschikkelijkheid zal zijn. Hoop doet leven. Het is onze morele plicht om te hopen, maar we hebben weinig reden om optimistisch te zijn, want ondertussen gaan Russisch gezinde milities volop voor een laatste militair offensief. En vandaag nog werd het vliegveld en werden residentiële wijken van Kramatorsk bestookt met raketvuur.

Gisteren vertelde Aleksey Pushkov van de Doema in de Commissie AFET dat Rusland eigenlijk wel een probleem heeft met die internationale regels zoals die tot nu toe tot stand zijn gekomen en dat het die regels wil herschrijven. Tegelijk zei hij dat oorlog geen oplossing biedt. Dat is natuurlijk een open deur intrappen. Diplomatie móet het overnemen van de wapens. En de voorstellen liggen ter tafel. President Porosjenko heeft eerder al een voorstel voor verregaande autonomie voor Donbass geformuleerd, maar alleen een staakt-het-vuren kan dit voorstel doen slagen: ontwapening, demilitarisering en vertrek van buitenlandse Russische troepen uit Oekraïens grondgebied.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). - Dosedanji potek hladne in krvave vojne v Ukrajini s civilnimi žrtvami v Mariopolu, ampak tudi v Donetsku, na to ne pozabimo, nam redko ponuja priložnost, da izrečemo besede soglasja in pohvale za politično in diplomatsko aktivnost, ki naj približa konec vojne in prelivanja krvi.

Zato bom danes izkoristil svojo minuto za priznanje nemški kanclerki Angeli Merkel in francoskemu predsedniku Hollandu in njuni diplomaciji.

Vsi, ki nam mir pomeni več kot junaško zaostrovanje in geostrateške prednosti, si želimo, da bi konferenca v Minsku peljala k rešitvi. Položaj v Ukrajini je ušel s povodcev in nihče, niti Evropska unija in njen parlament, pri tem ni brez krivde.

Danes je iskrena želja po miru in politični rešitvi vsekakor pomembnejša in bližje evropskim interesom kot razmišljanje o pošiljanju novega orožja na področje, kjer ga je že danes itak preveč.

(Govornik se je strinjal, da bo sprejel vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka (člen 162(8)).

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Panie Przewodniczący! Kolego! Czy nie myśli Pan, że ta eskalacja działań zbrojnych na Ukrainie w ostatnich dniach, to jest właśnie efekt przecieków o tym, że prezydent Hollande i pani Merkel proponują zamrożenie konfliktu na granicach podbojów, że takie orędzie jest tak naprawdę zachętą dla agresora do kontynuowania agresji i przestrogą dla napadniętego, że lada chwila bezpowrotnie straci swoje terytorium narodowe?

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE), blue-card answer. – I am pretty convinced that the German and French diplomacy, with Mrs Merkel and Mr Hollande, knows the significance of the negotiations and I have no reason to doubt it. They will protect the interests of Europe.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). - Herr Präsident! Herr Puschkow hat gestern in der Sitzung des Auswärtigen Ausschusses überaus deutlich gemacht, dass die gegenwärtige russische Führung keine Absicht hat, sich an internationales Recht zu halten. Wer einem solchen Aggressor gegenübersteht, muss einen klaren strategischen Blick behalten. Es gibt keine militärische Lösung, sagen wir, jedenfalls keine zugunsten der Ukraine. Andere sagen, es könnte aber eine geben – für Putin.

Entschuldigen Sie, das ist genau das Problem. Militärisch siegen kann nur Moskau, nicht die Ukraine. Wenn wir wollen, dass die Ukraine diesen Kampf erfolgreich besteht, dann müssen wir auf Diplomatie setzen – nicht nur auf Diplomatie, auch auf Reformen im Land, auf Energieunabhängigkeit und auf Kampf gegen die Korruption. Wir müssen die zivilen Kräfte stärken und zusammenfassen und das solidarisch durch Europa unterstützen. Nur so haben wir eine Chance, dass der Aggressor nicht siegt.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (NI). - Monsieur le Président, chers collègues, j'ai été amené à modifier mon intervention et donc comme elle sera en partie lue, cela fait quelques modifications, car à vous entendre je me pose des questions.

Voulez-vous la troisième guerre mondiale par vos discours va-t-en-guerre, par une vision partisane, sectaire, à deux poids, deux mesures, de propagande, ou voulez-vous regarder les choses en face, la vérité, la réalité de part et d'autre, en évitant d'accentuer les conflits? Les peuples qui vous ont élus vous vomiront si vous parvenez à cette troisième guerre mondiale!

Ce qu'il faut faire – il faut aussi le dire –, c'est soutenir l'initiative de la France et de l'Allemagne. Nous devons espérer que les négociations aboutiront à un arrêt des combats. Nous devons profiter de ces négociations pour poser les fondations installer les bases d'une véritable paix et d'une réconciliation en Ukraine et y contribuer, en retrouvant le sens de la raison également dans notre enceinte. Soyons un peu sérieux, comme le sont les chefs d'État qui, eux, sont responsables, et comme le sont particulièrement les puissances nucléaires, car c'est trop facile quand on est un petit pays de se comporter comme un roquet. Nous devons comprendre que nos institutions doivent œuvrer en faveur de la paix et de la réconciliation avec la Russie, et non pas pour la haine et la guerre.

Notre Parlement doit se reprendre s'il veut garder un minimum de crédibilité, mais aussi de dignité et de responsabilité.

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Kolega mówił o podwójnych standardach, ale kiedy Francja była zagrożona w latach 40. i 50., kiedy mówiono, że czołgi sowieckie mogą być w Paryżu, domagaliście się solidarności Zachodu, jednoznaczności. I nawet polityk, który miał krytyczny stosunek do Stanów Zjednoczonych – de Gaulle, w tamtych czasach apelował o jedność Zachodu i jedność Europy. Mam wrażenie, że to pan stosuje podwójne standardy – inne wtedy, kiedy egzystencja Francji jest zagrożona, a inne wtedy, kiedy zagrożona jest egzystencja naszych wschodnich sąsiadów. To tu jest podwójna moralność, a nie w argumentacji tych, którzy domagają się, by urzeczywistnić solidarność europejską.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (NI), réponse "carton bleu". – Monsieur le Président, chers collègues, j'ai déjà eu l'occasion de le dire: en 1995, déjà, quand j'ai rencontré M. Koutchma, les États-Unis avaient pour projet de couper l'Ukraine en deux. Ils reconnaissent d'ailleurs qu'ils ont dépensé 5 milliards à cet effet. Ils reconnaissent également que les sanctions ont été imposées aux États européens, qui n'en voulaient pas.

Prenez l'exemple de M. Gorbatchev, lauréat du prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, il soutient Poutine. Non pas dans sa politique intérieure – il ne dit pas que c'est un exemple de démocratie –, mais il comprend la position de la Russie. Essayons de comprendre cette position, pour ne pas être partiaux et partiels.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). - Gospodine predsjedniče, Visoka predstavnice Mogherini, gospodine Vimont, vjerujem da su napori kancelarke Merkel i predsjednika Hollandea dio, kao što ste nam rekli na zadnjem sastanku kad smo razgovarali ovdje prije mjesec dana, cjelovitog pristupa europske vanjske politike u rješavanju krize u Ukrajini.

Zato mi se čini da danas moramo jasno reći da smo zaista za mirno rješenje, za teritorijalni integritet Ukrajine, uključivši i protivno međunarodnom pravu anektirani Krim, da dajemo Ukrajini pravo na samoobranu jer joj to dopušta i povelja Ujedinjenih naroda, i da želimo nastavak restriktivnih mjera prema Rusiji. Jer očito je da samo kombinacijom svih tih mjera naše politike možemo dovesti do dezeskalacije stanja, do poštovanja primirja iz Minska, i nadam se da će i sutrašnji sastanak u Minsku, u kombinaciji „Normandija formata“ dati jedan kvalitativan korak naprijed. Jer ono što smo gledali proteklih tjedana, što smo vidjeli u Mariupolju, što smo vidjeli u Donjecku, što smo vidjeli u Debal'cevu, što smo vidjeli danas u Krematorsku, je katastrofa. Katastrofa za Ukrajinu, katastrofa za ukrajinski narod i katastrofa za Europsku uniju. U tom smislu pozivam i Rusiju na odgovornost. Rusija je globalni akter, nuklearna sila. Kuda ide Rusija s ovakvom politikom? Podsjeća me malo na onu liniju: gdje je jedan Rus, tu je Rusija. To ne može. Moraju se poštovati granice drugih zemalja, njihove ambicije, njihova orijentacija.

Ako Ukrajina ne može ići putem koji je izabrao njen narod, njena vlast na demokratskim izborima, onda to nije dobro, onda su svi susjedi Rusije u problemu. I to je dodatna odgovornost svih nas, da ovdje i kroz mehanizme koje imamo u provedbi Sporazuma o pridruživanju, u potpori Vrhovnoj Radi od strane Parlamenta da radi europske reforme u godinama koje su pred nama, da je približimo europskom projektu, to je naša osnovna zadaća.

(Govornik se složio da odgovori na pitanje podizanjem plave kartice na osnovi članka 162. stavka 8. Poslovnika.)

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), blue-card question. – Sir, you said in your remarks that you wanted to see international law upheld. In that case, in your opinion, should Russia have a judge on the European Court for Human Rights?

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE), odgovor na pitanje postavljeno podizanjem plave kartice. - Gospodine predsjedniče, vidjeli smo raspravu koja se vodila u Vijeću Europe prije samo nekoliko tjedana. Kao što znate Parlamentarna skupština je donijela i Rezoluciju, važnu Rezoluciju o pravima, odnosno uskraćivanju istih za rusku delegaciju, a u procedure Vijeća Europe o tome kako se biraju suci Europskoga suda za ljudska prava prepustit ćemo našoj susjednoj organizaciji.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio. – Gospodine predsjedniče, poštovani gospodine Plenković, htio bih vas pitati podsjeća li Vas ovo što se događa u Ukrajini na ono što se događalo na Balkanu, odnosno u Hrvatskoj? I drugo, mislite li još uvijek da se rješenje može naći i na način, kao što ste jednom rekli, inspirirani mirnom reintegracijom hrvatskog Podunavlja? Stojite li još uvijek na tim riječima?

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE), odgovor na pitanje postavljeno podizanjem plave kartice. – Gospodine predsjedniče, hvala kolega Jakovčić, ja sam u proteklih nekoliko mjeseci više puta upozoravao na paralele između Ukrajine kao žrtve u odnosu na Rusiju i Hrvatske kao žrtve u odnosu na Srbiju. Međutim, nisu u cijelosti iste okolnosti.

Ne može se usporediti Miloševićev režim u Srbiji s globalnim akterom Rusijom danas. Mislim da prije svega sada moramo učiniti sve za mirno rješenje, a koristiti naša iskustva u mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja za mirnu reintegraciju i dijelova oblasti Lugansk i Donjeck, a i Krima kasnije u ustavno-pravni poredak Ukrajine.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). - Plenković elnök úrral, illetve Mogherini főképviselő asszonnyal is egyetértve magam is azt gondolom, hogy itt a békés rendezés és a diplomáciai úton való rendezés az elsődleges feladat. Még akkor is, ha értem az indulatokat, hiszen sok év európai építkezés után Vlagyimir Putyin egyszerűen ránk rúgta az ajtót. Ennek dacára higgadtságot és nyugalmat szeretnék mindenkitől kérni, és egyben jelezni főképviselő asszonynak, hogy nekem azért hiányzik a csoportképekről az európai főképviselő. Nem jó üzenet az európai polgároknak, hogy kizárólag nagyhatalmak vezetői tárgyalnak erről a konfliktusról. Annál is inkább, mert Ön egyébként sokat van itt a Parlamentben, hát tudja is képviselni az itt elhangzottakat. Viszont, amiről szólni szeretnék. Ez az agresszor, Vlagyimir Putyin jövő héten az Európai Unió területére lép, Budapestre, Magyarországra, Orbán Viktor vendégeként – bár nem tudom, hogy neki visz-e Kalasnyikovot vagy sem.

Nem Ukrajnáról fognak tárgyalni, hanem „business as usual” alapon üzletelnek. Én úgy érzem, hogy ez nem jó az európai egység tekintetében, és szeretném, hogyha a jövő heti európai tanácsi ülés alkalmával minden tagállami vezető a befolyását latba vetné, hogy ezt a külön hangot, ezt az egységet bontó hangot vissza lehessen szorítani.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski (ECR). - Panie Przewodniczący! Dogmatem lub, jak ktoś woli, aksjomatem w naszych dyskusjach o wojnie na Ukrainie było tu w Parlamencie i w ogóle w Unii twierdzenie, że nie ma rozwiązania militarnego tego problemu – tutaj pan Bütikofer to dzisiaj jeszcze raz sformułował. Ale to było zaklinanie rzeczywistości, a zaklinanie rzeczywistości nigdy nie prowadzi do skutecznej polityki. Nic więc dziwnego, że polityka europejska jest bezsilna i nie nadąża za rozwojem wypadków. W rzeczywistości konflikt na Ukrainie jest właśnie na naszych oczach rozwiązywany militarnie. Kto tego nie widzi, ulega złudzeniu. Jedna strona konfliktu – Rosja – od samego początku stawiała na środki militarne i nie wahała się przekazywać broni separatystom. Rosja nigdy nie akceptowała naszego aksjomatu i dlatego od razu miała przewagę w sporze politycznym i w grach dyplomatycznych.

Ostatnie propozycje zamrożenia konfliktu oznaczałyby, że strategia ta przyniosła sukces i że siła zwyciężyła. Oznaczałyby, że dzięki użyciu środków militarnych Rosji udało się doprowadzić do podziału Ukrainy, de facto oznaczałyby kapitulację Ukrainy, a także porażkę Zachodu. I nie ma też żadnych gwarancji, że to powstrzyma dalszą agresję i ekspansję rosyjską, a może nawet do niej zachęcić i wówczas kolega Schaffhauser będzie razem z Rosją się dzielił Polską już, a nie Ukrainą. W tej sytuacji postulat dozbrojenia Ukrainy nie jest wyrazem militaryzmu, agresywności czy odrzuceniem konieczności szukania porozumienia, lecz drogą do pokoju. Tylko wtedy, kiedy przekonamy Rosję, że nie może wygrać tego konfliktu militarnie, zgodzi się ona na niemilitarne rozwiązanie tego konfliktu i da szansę negocjacjom i pokojowi.

 
  
MPphoto
 

  Kaja Kallas (ALDE). - Mr President, I will not talk about the peace negotiations as there has been a lot of talk about that already, so I am returning to the economic sanctions. Russia is very resistant to economic sanctions if resistance serves a higher political purpose. Russia will use every trick in its pocket to divide Europe to reach its goals. Creating divisions in Europe is what Russia has always done, and this can already be seen today if we look at the talks in Greece about getting funding from Russia. Ukraine needs a unified Europe. As it is the role of the High Representative to ensure this unity of Europe, and I would be grateful if she could reassure me on this front.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Dariusz Rosati (PPE), blue-card question. – Thank you, Ms Kallas, for accepting a blue card. Would you agree with me that, for economic sanctions to have an impact on a country like Russia, with big resources, we would need a much longer time? Many people say that up to four or five months of sanctions are not going to work. Would you agree with me that, for the sanctions to bite, we simply need much more time and we have to be prepared for two or three years? What is your opinion on that?

 
  
MPphoto
 

  Kaja Kallas (ALDE), blue-card answer. – I do agree that we have to wait more. We have to be ready for a longer period, because if we are impatient and say that the sanctions are not working after three months, then we have to think decisions through and properly, because we should be prepared for a longer time.

 
  
MPphoto
 

  Peter Eriksson (Verts/ALE). - Herr talman! Det här kan mycket väl vara ett avgörande ögonblick i Europas historia. Jag tror att vi alla ser hur tiden är på väg att rinna ut. Då är det fel tillfälle att gnälla om vem som ska förhandla och om vem som ska representera Europa, men det är rätt tillfälle att envist och tålmodigt stå upp för fred och för den förhandling som man nu faktiskt fortsätter att försöka genomföra och att pressa Ryssland till förhandlingsbordet igen.

Jag tycker också att vi ska stå upp för Ukraina på ett konkret och tydligt sätt. OSSE har inte klarat av uppgiften att bevaka gränsen. Jag tycker också att det är en väldigt viktig fråga nu till kommissionären, oavsett vad som händer i Minsk imorgon: Vad kommer kommissionen att göra för att se till att vi upprätthåller gränsen mellan Ryssland och Ukraina? Det kan inte vara bara Ryssland som ska stå upp för den och ha kontroll över den.

 
  
MPphoto
 

  Aymeric Chauprade (NI). - Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, je m'adresse essentiellement à vous car vous me semblez habitée par un esprit de paix, à la différence d'un certain nombre de mes collègues parlementaires ici.

Le monde s'avance dangereusement vers une guerre de grande ampleur. À l'est de l'Ukraine, ce ne sont pas 5 000 morts civils qu'il faut déplorer, mais sans doute 50 000, si l'on en croit les services de renseignement allemands cités par le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Les civils de l'est de l'Ukraine tentent de se protéger contre l'armée de leur propre pays, qui les massacre, qui les bombarde, qui détruit à coups de missiles leurs maisons, leurs écoles, leurs hôpitaux.

Et pendant ce temps, dans le confort feutré de ce Parlement, sévit un parti de la guerre. Ce parti de la guerre – dont nous supportons depuis des mois les propos bellicistes et caricaturaux – c'est le parti de l'irresponsabilité, celui de Mme Harms, de M. Preda, de M. Saryusz-Wolski, de M. van Baalen. Je le dis devant vous, devant la représentation parlementaire, vous porterez une lourde responsabilité, à la fois dans la mort des civils est-ukrainiens, mais aussi si une guerre, si un conflit majeur éclate. Une lourde responsabilité dans l'histoire...

 
  
MPphoto
 

  Sandra Kalniete (PPE). - Godātie kolēģi, godātā F. Mogherini kundze! 1992. gadā, kad Miloševičs uzbruka Serbijas kaimiņiem, mēs, eiropieši, vilcinājāmies tiem sniegt militāru palīdzību, jo baidījāmies no konflikta eskalācijas. Bet tāpēc, ka Miloševičs netika laikā apturēts, šis konflikts izvērtās asiņainā karā, kurš prasīja vairāk nekā simt tūkstošu dzīvību.

Eiropa un NATO šobrīd vilcinās palīdzēt nostiprināt Ukrainas aizsardzības spējas. Un atkal mūsu neizlēmība faktiski veicina agresiju, jo Putina apbruņotie teroristi un Krievijas specvienību karavīri turpina iekarot Ukrainas zemi.

Neapturot šo agresiju, Ukraina nespēs izveidot un nostiprināt demokrātiskās institūcijas, īstenot reformas un piesaistīt investīcijas, kas tik izmisīgi ir vajadzīgas Ukrainas attīstībai. Ukrainai ir vajadzīga mūsu palīdzība tūlīt, nevis tad, kad tā būs zaudējusi vēl vairāk teritorijas un cilvēku. Paldies, priekšsēdētāja kungs!

 
  
MPphoto
 

  Andi Cristea (S&D). - Mr President, I would like to thank the High Representative for taking a bold initiative and for keeping a strong institutional two-way bridge with this House.

The situation in eastern Ukraine is steadily deteriorating. This means more violence, more human suffering and the landscape changing every single day – and for the worse. Most importantly, this means peace in Europe is drifting even further away. I feel extremely concerned about the rapid escalation of the conflict and about the attitude and actions of separatists and of Russia. But I also share the approach we have decided to take, aware of what is at stake in Ukraine today.

Only a strategy which creates a virtuous circle, based on necessity and proportionality between the undertakings of the EU and the situation on the ground, can lead to a sustainable solution to the conflict. Important diplomatic efforts are being undertaken. Peace always deserves the first chance. I thank the High Representative for having done all that is politically and humanly possible in the past few days to reach an agreement. Without forgetting one crucial precondition we managed to attain: our unity.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). - Panie Przewodniczący! Wszyscy chcemy pokoju, ale dlatego powinniśmy pamiętać, że wojny w Zagłębiu Donieckim na wschodzie Ukrainy mogło w ogóle nie być, jeżeli zareagowalibyśmy w sposób zdecydowany, ale politycznie. Po agresji na Krym agresor wahałby się, czy podjąć dalsze kroki. Deklaracje w tej chwili o tym, że nie przekażemy broni Ukrainie albo tym bardziej deklaracje o tym, że nie przyjmiemy Ukrainy do przymierza północnoatlantyckiego składane przez panią kanclerz Merkel i przez jej współpracowników są całkowicie nieodpowiedzialne. Tylko świadomość tego, że kontynuacja agresji spotka się z naszą zdecydowaną i polityczną reakcją może powstrzymać agresora. Jeżeli w tych rozmowach nie będziemy potrafili przekazać takiego orędzia, niestety bądźmy pewni, że agresja rosyjska będzie trwać nadal.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Bay (NI). - Monsieur le Président, depuis plusieurs années, certains medias occidentaux essaient de développer une grossière propagande contre la Russie, en se fondant notamment sur de fausses rumeurs concernant la santé de son président. En octobre dernier, le New York Post prétendait, une fois de plus, que Vladimir Poutine souffrait d'un cancer en phase terminale. Ces derniers jours, les amateurs de fausses informations qui sévissent dans les médias ont exhumé un rapport vieux de plusieurs années, pondu par une obscure fonctionnaire du Pentagone: "le président russe serait finalement atteint du syndrome

Je m'interroge, quant à moi, sur la santé mentale et sur l'éthique de nos professionnels de la désinformation qui, guerre après guerre, continuent de se faire l'écho de la pire propagande américaine. Ces affabulateurs espèrent-ils donner un semblant de crédibilité aux déclarations de l'ex-secrétaire général de l'OTAN, M. Rasmussen, qui vient d'affirmer que M. Poutine s'apprête à attaquer un État balte?


Pendant que certains se complaisent dans cette hystérie collective, le sang continue de couler en Ukraine. C'est ainsi que nous apprenions dimanche, par la presse allemande, que cette guerre fratricide aurait déjà fait plus de 50 000 morts, soit dix fois le chiffre officiellement avancé par Kiev.

Quant aux réfugiés, ils continuent d'affluer massivement vers le prétendu agresseur. Direz-vous donc qu'ils sont devenus fous, eux aussi?

 
  
MPphoto
 

  Andrea Bocskor (PPE). - Elnök Úr! Főképviselő Asszony! A néhány héttel ezelőtti Ukrajna-határozat óta a helyzet sajnos nem javult, hanem a civil áldozatok számát és az ország gazdasági helyzetét tekintve nagymértékben romlott. Így fontos, hogy ismét napirendre került a téma. Bizakodással tölt el, hogy Angela Merkel kancellár és François Hollande elnök komoly erőfeszítéseket tesz az ukrán–orosz konfliktus diplomáciai megoldására és az Európai Unió is a tárgyalásos politikai megoldást támogatja, a mielőbbi békét szorgalmazza. Komoly aggodalomra ad azonban okot az, hogy az orosz vezetés még mindig nem ismeri el, hogy ők támogatják a szeparatistákat pénzzel és fegyverrel, nem vállalja a politikai felelősséget a helyzet eszkalálódásáért. Ennek következtében emberek százai halnak meg és válnak földönfutóvá ezrek, többen halnak meg értelmetlenül.

Ezért többen is egyetértenek abban, hogy a konfliktusnak nincs katonai megoldása és egyaránt káros az Európai Uniónak, Ukrajnának, Oroszországnak, de elsősorban az ukrán állampolgárok érzik a helyzet súlyosságát. Ők érzik mindennapjaikban a létbizonytalanságot, ők élnek félelemben, elszegényedésben, és az orosz propaganda csak még inkább rémhírekkel súlyosbítja ezt a helyzetet. Fontos tehát, hogy azonnali tűzszünet legyen! Vonják ki a térségből a nehézfegyvereket, gondoskodjanak a civil lakosság biztonságáról, és a rendezéskor – nemzetközi garanciák mellett – vegyék figyelembe az országban élő összes nemzetiség jogainak a széleskörű biztosítását. Ez lenne a fő feladat!

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). - Mr President, tomorrow night’s summit provides a moment of great danger, but perhaps a unique moment of hope too that the repeated frustrations can be overcome and peace can succeed. Those of us in this Chamber must avoid the temptation simply to ramp up the anti-Russia rhetoric. If two EU leaders are prepared to fly to Moscow to avert what one of them called the prospect of total war in Europe, we have no less a duty to contribute to all, and any, hopes of a political solution. But if the talks fail tomorrow, we must not fail too. Talk of unwillingness to roll forward European sanctions can only undermine the strength of European unity to be able to create a change of attitude in Moscow. Indeed, the further list of names due to be published on Monday should appear because the progress we need to see can only be actual progress on the ground.

Last night, Mr Pushkov from the Duma told our Parliament’s committee that Russia wanted a Kosovo solution for Ukraine – this from a country that opposed it for Kosovo itself – and he said Russia had no responsibility for insurgents who have crossed from its borders when European countries have precisely taken responsibility for foreign fighters in a different sphere who have crossed from ours. Russia has to be willing to change course for peace. We have to show them we remain open for them to do so.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Štětina (PPE). - Paní komisařko, všichni neseme zodpovědnost, Evropská unie a její země nesou zodpovědnost, Evropský parlament nese zodpovědnost, Vy nesete zodpovědnost. Když Rusko anektovalo Abcházii, Evropa mlčela. Když ruská armáda vraždila 80 000 civilních obyvatel v Čečensku, Evropa mlčela. Když v roce 2008 okupovala ruská armáda Jižní Osetii, Evropa zvedla varovně prst. Když Rusko okupovalo Krym, dokázala Evropa vyslovit jen řadu protestů. Kdyby nebylo lhostejnosti Evropy, nebyla by válka na východě Ukrajiny. Přerušme ten dlouhý řetěz evropského mlčení, jinak bude kremelská agrese pokračovat dále a my za ní budeme zodpovědní. Podpořme boj Ukrajiny všemi prostředky, politickými, hospodářskými i vojenskými, včetně dodávek zbraní. Času je málo a voda stoupá.

(Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 162 odst. 8 jednacího řádu).)

 
  
MPphoto
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), pregunta de tarjeta azul. – Señor Štětina, yo quiero apoyar precisamente ese esfuerzo por hacer todo lo que tenemos que hacer. Yo creo en la democracia y creo en la diplomacia también. Y parte de la diplomacia está también en apoyar la libertad de la señora Savchenko, porque es parlamentaria, es miembro del Consejo de Europa, y creo que es nuestra responsabilidad reforzar la diplomacia, haciendo valer lo que significan las instituciones. ¿Usted cree que debemos incluirla en Minsk, señor Štětina?

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Štětina (PPE), odpověď na otázku položenou zvednutím modré karty. – Ano, samozřejmě diplomatická řešení jsou ta nejdůležitější. Počkejme do zítřka a do pozítřka. Jestli selžou nyní, tak už není jiného zbytí než Ukrajinu rázně a jasně podpořit.

 
  
MPphoto
 

  Marju Lauristin (S&D). - Mr President, coming from a country on the border with Russia, I would say that all such countries really understand that what is at stake is not only Ukraine; it is really the future of the whole of Europe; it is security and peace in the whole of Europe. Putin is obviously testing the strength and unity of all of us and we have to show that we have that strength and unity. We all hope that tomorrow in Minsk there will be success. But we should also have a plan B, because we cannot be sure that success will be achieved.

And what is our plan B? What are our red lines? I suppose today is maybe not the time to voice this, but we have to think about it and we have to be ready to discuss it immediately after seeing what happens in Minsk. Because for sure Ukraine needs more humanitarian aid, and for sure Ukraine will need all our support for reforms. But also, Russia will not stop unless it knows that Europe is ready to impose sanctions which are not limited to blacklisting some names but also include an oil embargo, if needed, and other forms of economic boycott and, if needed, also to help Ukraine with ammunition.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen (S&D). - Herr Präsident! Europas Schwäche ist Putins Stärke. Das haben hier mehrere gesagt, und das ist die Realität. Weil wir so schwach sind, kann Putin das machen, was er macht. Alle hoffen, dass morgen in Minsk vielleicht doch ein Ergebnis herauskommt. Die Diplomatie ist unsere Waffe, das ist das, was wir einsetzen.

Aber ich frage auch: Was passiert, wenn Minsk nur ein weiterer Akt in einem großen Spiel ist und die Aggression weitergeht? Was tun wir dann? Tun wir nichts? Das geht ja wohl nicht. Es kann nicht sein, dass die Souveränität der Ukraine untergraben wird, dass der Versuch, ein modernes demokratisches Land aufzubauen, verunmöglicht wird. Das kann nie und nimmer akzeptiert werden. Ergo müssen wir der Ukraine auf allen Ebenen helfen, auf allen Ebenen! Das sind politische Ebenen, das sind ökonomische Ebenen. Aber wir müssen auch weiter gehen, wenn es notwendig ist. Ich meine, wir müssen trotzdem, obwohl es Sanktionen gibt, mit Russland im Dialog bleiben. 40 Jahre KSZE-Prozess, Helsinki-Prozess – man braucht einen neuen Aufschlag für die Friedensordnung in Europa.

 
  
MPphoto
 

  Eugen Freund (S&D). - Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin! Wir stehen ganz offensichtlich an einem Scheideweg. Entweder ergreift Russland morgen die Chance, oder der Krieg weitet sich weiter aus. Wer gestern allerdings die Pressekonferenz von Angela Merkel mit Barack Obama mitverfolgt hat, der muss sagen, dass es Frau Merkel anscheinend gelungen ist, den amerikanischen Präsidenten zu überreden oder zu überzeugen, dass Waffenlieferungen in die Ukraine nicht wirklich helfen würden, diesen Konflikt zu beenden. Russland wird sich nämlich nicht beeindrucken lassen, nur weil der Widerstand des ukrainischen Militärs vielleicht zunimmt. Nein, Russland muss klar gemacht werden, dass es nur mit einer friedlichen Lösung gewinnen kann. Sonst bleibt es nämlich weiter isoliert.

Wir müssen jetzt vor allem jene unterstützen, die der Diplomatie zum Durchbruch verhelfen wollen. Und wir müssen auch die Ukraine daran erinnern, dass sie ihre Hausaufgaben erledigt, die Korruption bekämpft, die Rechtsprechung reformiert, die Verfassung neu ausarbeitet und den Regionen mehr Selbstständigkeit gewährt. Unsere große Hoffnung besteht darin, dass morgen in Minsk die Diplomatie gewinnt. Sonst wird Europa verlieren und damit wir alle!

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (NI). - Monsieur le Président, ce n'est pas une question, je voulais souligner le point de vue positif de mon collège, et j'espère que son analyse l'emportera du côté des socialistes. Voilà une analyse au moins objective et positive.

 
  
MPphoto
 

  Președintele. - Nu e o întrebare ca atare, deci și răspunsul dumneavoastră este în ton cu întrebarea. Ajungem acum la procedura catch the eye și, deși am depășit timpul alocat, avem 16 solicitanți. Pentru că nu putem să le dăm cuvântul tuturor, am decis să dăm cuvântul câte unuia pentru fiecare grup politic. Deci am să o rog pe doamna Záborská să ia cuvântul pentru un minut.

(Intervenții la cerere)

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE) - Vojnu na Ukrajine vnímam ako tragédiu. Je mi ľúto, že na oboch stranách stoja kresťania so zbraňou v ruke. História sa opakuje. V roku 1939 napadla špeciálna skupina príslušníkov Abwehru a SS prezlečených do poľských uniforiem vysielač v meste Gliwice. Tak dala Hitlerovi zámienku na napadnutie Poľska. Dnes cez ukrajinsko-ruskú hranicu prechádzajú neoznačení ruskí vojaci, ktorí po boku novoruských separatistov útočia na ukrajinskú armádu a civilné obyvateľstvo.

Situácia je veľmi zložitá, ale je potrebné rokovať o mieri a využiť na to všetky možnosti. Ak Rusko nezmení svoju politiku, možno zosilniť politicky aj ekonomický tlak. Európa však musí v tejto situácii vystupovať jednotne. Niektoré členské štáty zámerne spochybňujú rozhodujúcu úlohu Ruska v tomto ozbrojenom konflikte. To by EÚ nemala tolerovať, ale ak dovolíme vojnu na Ukrajine, pripúšťame vojnu v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). - Mr President, it seems Russia is trying to make its case in Europe and it has to be denied this by all means. The deteriorating situation in Eastern Ukraine is extremely worrisome. We are witnessing the total lack of will by Russia to stop its military and financial backing of the separatists. I believe that the European Union should do all in its power to prevent a large-scale war and every European country should support the diplomatic initiative taken by Angela Merkel and François Hollande.

I strongly support the position of the Council when it states that we must make all possible efforts to find a political solution to the Ukrainian crisis. We cannot afford and we cannot allow a large-scale war in Europe to take place again. At the same time, we hope that Russia will understand the gravity of this situation and the tremendously bad effect it could have on the future security and stability of Europe. In fact, the future stability of Europe is at stake.

I believe that if the peace plan ultimately fails, Ukraine should be supported by all means to defend its territorial integrity, sovereignty and independence. I might quote Margaret Thatcher and her TINA policy: There is no alternative.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). - Г-н Председател, уважаеми колеги, уважаема г-жо Могерини, между политическите разговори, които се водят и които предстоят утре в Минск (които са, разбира се, изключително важни), бих искал да ви обърна внимание на един факт, който остава встрани от новините, а именно наличието и проблемите на огромните малцинствени групи, които са в Източна Украйна, точно на фронта на бойните действия, между оръдията, между танковете, между двете враждуващи групировки.

Населението в Източна Украйна не е хомогенно. Там има много национални малцинства, между които и може би половин милион българи и българи-гагаузи. Тези хора в момента се намират в ужасна хуманитарна криза.

Затова ви призовавам да задействате механизмите за хуманитарна помощ и хуманитарна мисия; да обърнете внимание на въпросите за принудителната мобилизация, която се чува, че се случва по тези страни; да обърнете внимание на властта в Киев, че трябва строго да съблюдава всички права и законни интереси на националните малцинства на самоопределение, на собствен език, на собствено сдружаване; да обърнете внимание на президента и ръководството на Украйна, че това е елемент от бъдещите мирни решения и преговори.

 
  
MPphoto
 

  Urmas Paet (ALDE). - Aitäh, eesistuja! Lugupeetud proua Mogherini! Euroopa pehme jõud on põrkunud Vene relvadega ja see on meie tänane uus reaalsus. Homsel Minski kohtumisel loodetavasti saavutatakse vähemalt uus vaherahu Ida-Ukrainas, mida siis loodetavasti juba mõne nädala pärast jälle ei rikuta sada kakskümmend korda päevas. Aga samas ikkagi – viimastel nädalatel on Ukraina kontrolli alt territooriumi jäänud järjest vähemaks.

Ka täna on rünnakud jätkunud Kramatorskis ja Debaltseves. Ja vaherahu kui selline on kindlasti vajalik, aga see ei tohi viia uue külmutatud konfliktipiirkonna tekkele ja see risk on täna seal väga suur. See ei ole lahendus Euroopa 21. sajandi julgeolekuruumile.

Hoolimata sellest, et kogu konfliktile lahenduse leidmine on väga keeruline, arvestades, et tegemist on põhimõttelise vastasseisuga, kas Ukraina saab ise oma tuleviku üle otsustada või mitte, tuleb igal juhul jätkata kõikide tegevustega, sh poliitiline tegevus, sanktsioonid ja ka Ukraina igakülgne ja järjest suurem abistamine. Aitäh.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL). - Senhora Mogherini, concordo consigo quando diz que precisamos de facto de uma solução de paz. Só que as soluções políticas de paz não se constroem diabolizando uma parte do conflito. No último dia 15 de janeiro, a organização Human Rights Watch, insuspeita, repetiu a acusação de que as forças de Kiev alvejam áreas civis indiscriminadamente e acusou o Primeiro-Ministro ucraniano de usar bombas de fragmentação e lançadores múltiplos de roquetes.

Porque é que os Estados Unidos enviaram instrutores militares para a Ucrânia e porque é que a Ucrânia está a usar munições da NATO nos ataques a Gorlovka se a sua intenção é manter a paz? Uma solução política requer uma visão diferente do conflito e não a imposição de uma parte sobre a outra. Tem que se pedir a retirada de forças agressoras de Donbass, tem que se reconhecer o estatuto de forças beligerantes às partes em conflito - o que implica, sim, o reconhecimento ao direito de resistência a forças fascistas e ultranacionalistas - e promover um diálogo direto entre as partes em conflito.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi siamo ai titoli di coda dell'ennesimo dibattito tra guelfi e ghibellini in quest'Aula. Allora ne approfitto per utilizzarli per un ringraziamento con un po' di amara ironia. Ringrazio i governi di due paesi fondatori, Francia e Germania, per la singolare e unilaterale iniziativa, per quanto magari animata da buone intenzioni, di questi ultimi giorni. Vorrei ricordare in particolare le parole del Presidente Hollande, il 5 febbraio 2013, in quest'Aula:

Nous devons avoir la lucidité indispensable pour élaborer une stratégie afin de conduire une véritable politique extérieure commune, pour avoir une défense européenne. La France y est prête. Il est temps, là encore, d'en finir avec la dispersion des initiatives et de rassembler nos forces et nos moyens. L'Europe doit parler d'une voix et agir pour résoudre les conflits qui heurtent les consciences humaines.

Che bel discorso, uno dei tanti che si sentono qua in queste sale. Peccato che poi si sia concretizzato in una nuova versione di una sedia vuota, e la sedia era quella più importante, quella della persona che dovrebbe e deve, a mio avviso, rappresentare l'Unione europea in queste sedi. Pertanto, esprimo il mio sostegno alla sua posizione e al suo lavoro e mi dispiace che appunto la Francia e la Germania si siano comportate in questo modo e con un pizzico di ironia dico di candidarli per l'Eurosceptic Award 2015. Con un po' di ironia, con amarezza e con la speranza che a Minsk vinca la diplomazia e il buon senso da parte di tutti...

(Il Presidente interrompe l'oratore)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - Mogherini biztos asszony egyetért-e azzal, hogy a nemzetközi jog betartását nemcsak Oroszországtól kellene megkövetelni, hanem Ukrajnától is. Pl. nemzeti önrendelkezéshez való jog – a nemzetközi jog által garantált egyik alapvető emberi jog. Ukrajnától meg kellene követelni azt, hogy 1. az őshonos nemzeti közösségek kollektív és egyéni emberi jogait tartsa meg és biztosítsa – legyen az akár az orosz közösség, akár a szívemhez legközelebb álló kárpátaljai magyar közösség. 2. Kárpátalja nagyrészt magyarok lakta terület. Erről a területről, ma már bizonyíthatóan, kétszerannyi embert soroznak be katonának az ukrán seregbe, mint egyéb területekről. Mi ez, ha nem jogsértés? Durva diszkrimináció. 3. Egyetlen magyar ember besorozása is sok lenne, mert ez is az emberi méltóság megsértése, és ez is az embertelen bánásmód tilalmába ütközik. Ez nem a magyarok háborúja, biztos asszony!

 
  
 

(Încheierea intervențiilor la cerere)

 
  
MPphoto
 

  Federica Mogherini, Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. - Mr President, I will start with one of the most frequently asked questions here, indeed one recently asked by one of my Italian colleagues. What kind of mandate is there for the initiative discussed here and which – here in this room as well as in the newspapers – is called the German-French initiative?

I am sure that everybody sitting in this room has heard of something called the ‘Normandy format’. It was started some months ago and is something we refer to in our Council conclusions. To see what kind of European Union mandate there exists behind this initiative, you can look at all the Foreign Affairs Council conclusions over the last six or seven months – and I think also some European Council conclusions. Allow me to read to you parts – not all but a few sentences – of the last Foreign Affairs Council conclusions of 19 January 2015, before the initiative was taken. In those conclusions, all 28 Foreign Ministers, and I will come back again to unity, referred to the Berlin Joint Statement by the Foreign Ministers of France, Germany, Russia and Ukraine of 21 January, and we said: ‘All signatories of the Minsk agreements should convene as a matter of urgency within the framework of the trilateral contact group.’ This is something which is happening at the present time.

This is an OSCE, and not a European Union, exercise. However, I think it is not only our right, but our duty to recall the positive effort on the diplomatic side. Because I am saying that the present initiative is a European initiative, let me now read you a sentence that to me is the basis for our common work: ‘The European Union will actively support all diplomatic efforts conducive to creating a new political impetus […]. Full implementation of the Minsk agreements as the basis for a sustainable political solution to the conflict […] must remain the focus of such talks’.

To those who ask me about the kind of mandate for this initiative, I would say that it is exactly this. It is a normal Normandy format initiative, like many of the ones that we have had. Unfortunately it has not been as successful in the last months but I hope this one will bring some results. This is a decision taken by the 28 Foreign Ministers, by the Council.

So I understand if, for internal political reasons and party politics, some groups and some Members of this Parliament take it as a way of attacking one or the other, but, believe me, this is a European initiative. It goes in the European direction and has to have all Europeans supporting it and not just applauding it. Some of you have rightly said that the important thing is that it gets results. If it gets results everybody should applaud it. I would say, not only applaud it but ‘actively support’ it.

Let me say that I am very pleased to hear, especially on this side of the Chamber, a lot of support for ‘more Europe’. This does not happen often and I appreciate it very much. I also appreciate having so many supporters.

I know very well what my role is. At this particular moment, my role is to actively support those efforts by trying to get them to bring about a positive result. How? Firstly, by keeping our unity. Our unity makes the headlines only when we do not have it. But we all know very well that a crucial part of our response to this crisis is to keep our unity in political efforts and in diplomatic exercises, and when we exert pressure on Russia through sanctions.

In recent weeks we have had two Foreign Affairs Councils. In both of them, in very difficult political conditions, we all went into a room not being 100% certain that we would come out of that room completely united along the same lines and with some substantial result. This was done. It does not make the headlines and I am happy about that. I am happy if it does not make the headlines. I am less happy if it is underlined that we are not involved in negotiations or that we are not pursuing diplomatic efforts. Maybe when I am in a room with Mr Lavrov, Mr Poroshenko, Mr Klimkin, Mr Kerry or Mr Biden this can be considered a European effort. This is a European exercise, and do not play politics around it because this is serious.

(Applause)

Someone spoke of where we were. They correctly said, and I will reiterate the sentence: We are at Minsk II to implement Minsk I. We have to do all that we can to make it work and this is not the day to be thinking of what we do if this does not happen. We will have a day after; we will have one week after; we will have one month after. I agree with the Member on one month after, but one day after is probably not too late. If you want a diplomatic effort to succeed, you do not start planning Plan B before you get there. That is a basic rule, not only of diplomacy but of common sense.

So what we have to do now is to insist on two things. Firstly, not to have a political and security environment that does not allow the meeting tomorrow to be successful. We have a collective responsibility. Obviously it is not primarily our responsibility but it is primarily the responsibility of those on the ground. Maybe I missed something today, but I think there is an awareness of the fact that, in any kind of negotiation, whenever we get closer to the moment when the parties have to meet, violence increases. This is what worries me most.

So the first responsibility we have is to keep unity. Secondly, we must direct all our work, even parliamentary diplomacy, towards achieving a result that will facilitate a common European effort. Thirdly, we should try to make sure that the environment leading to tomorrow night’s meeting can allow a result. Fourthly, and in agreement with some of the last comments that were made, we must not only bring about a ceasefire but ensure the ceasefire can be implemented and monitored and that it is sustainable. This also means creating a framework for the ceasefire.

Now it is not for me to go into the details of what is being negotiated now. Obviously we are talking and exchanging information, but you do not necessarily issue a press release about that. I think we are all grown up enough to understand that very well. Maybe you are right that I should not assume this. Still I think that we are all very much aware of the fact that we have different steps to take and that we have a huge historical responsibility, not only a political one.

Let me touch upon two things that were mentioned because I also think they were very important. Firstly, someone mentioned the need to reinforce the role of the OSCE and the monitors; I fully agree. I am very much involved in this network of diplomatic efforts. One of the people I talk to the most is Heidi Tagliavini who is doing an excellent job. I think in this sense that we are doing a lot already but if we come to a stage where monitoring is required we definitely will need to reinforce that instrument.

Another point that was raised – and I will conclude on this – concerns Ms Savchenko. I am not sure whether or not you have already received my reply to your letter about that where I tried to list what we are trying to do. This is not easy. We are in contact with lawyers and our people in the delegation are trying to attend the trial, but it is not easy to get a guarantee in that environment. We are working on that and we are aware of that. Let me assure you that this case, and other cases of people illegally detained in Russia, are being closely followed by our service.

Thank you very much for this discussion. For me at least, it was useful. I hope it was also useful to send out a clear message that not only are we united when it comes to the Council, the 28 Member States, but on this matter that we can also be increasingly united in Parliament.

 
  
MPphoto
 

  President. - The debate is closed.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. Gerbiamas Pirmininke, vyr. įgaliotine, kolegos, rytoj – ypatingai svarbi diena tiek Ukrainos žmonėms, tiek ir Europai. Gaila, kad šio svarbaus susitikimo išvakarėse, šiandien, Ukrainoje vėl liejasi kraujas, tęsiami kariniai veiksmai, žūva žmonės. Iš rytojaus susitikimo tikimės labai konkretaus rezultato – rasti nors gal ir netobulą, tačiau visas puses tenkinantį susitarimą, kad būtų kuo skubiau nutrauktas jėgos naudojimas bei susitarta dėl užimtų Ukrainos teritorijų ateities, kad ši šalis galėtų pradėti pamažu stotis ant kojų. Ukraina, prašydama kol kas netaikyti naujų sankcijų Rusijai, visam pasauliui rodo savo gerą valią, jog nepaisant itin įtemptos ir sudėtingos situacijos deda visas pastangas dėl taikaus sprendimo. Labai norisi tikėti, kad ir kitos taikos proceso šalys paseks jos pavyzdžiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Gomes (S&D), por escrito. A União Europeia tem de travar a guerra de agressão que a Rússia iniciou com a ocupação ilegal da Crimeia e prossegue no Donbass, em violação do Protocolo de Budapeste de 1994, que demarcou as fronteiras russo-ucranianas em troca do desmantelamento do arsenal nuclear ucraniano. E que igualmente põe em causa a segurança global, em ações tragicamente já ilustradas pelo derrube do avião da Malaysian Airlines, no verão passado. Além dos mortos e feridos que já se contam na Ucrânia, mais tragédias podem ocorrer em resultado de voos militares e submarinos russos que cruzam espaço europeu sem identificação. A guerra não assumida que a Rússia desencadeou não é só contra a independência da Ucrânia: é contra o direito internacional e a paz global. É, queiramos ou não – e não queremos guerra –, também contra a Europa. A União não se pode esquivar. Se os esforços negociais da Chanceler Merkel e do Presidente Hollande não lograrem respeito por parte de Moscovo do Acordo de Minsk, a União Europeia terá de tomar a decisão de apoiar por todos os meios, de forma inteligente e estratégica, o esforço de defesa do povo ucraniano.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. Russia’s expanding its influence by direct aggression and hybrid warfare against its neighbours goes far beyond concrete military actions. It poses a direct threat both to Ukrainian and European long-term security. Russia’s sabre-rattling, Soviet-style propaganda of obvious lies and intolerance, financing extremist movements in Europe, has made it clear beyond any doubt that Mr Putin’s strategic aim is to reduce Ukraine to the status of a failed state, unable to make independent decisions like integrating itself into the European space of rule of law. Mr Putin sees the EU not as a strategic partner but as a strategic adversary, to be split and weakened. The USA and EU have to seriously consider aiding the Ukrainian army to defend itself. This would mean providing technological and specialist assistance to equip Ukraine with adequate know-how and ICT. In the short term, the EU has to considerably increase its humanitarian and development aid to Ukraine, providing also refuge and asylum as well as enabling students to continue their studies in the EU countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Eduard Kukan (PPE), písomne. Zastavenie konfliktu na východnej Ukrajine je jednou z najväčších výziev, ktorým Únia doteraz v susedskej politike čelí. Pokiaľ nedôjde v najbližšom čase k jeho de-eskalacii, je možné, že sa vymkne úplne spod kontroly. Ďalšie konzekvencie môžu byt v takom prípade katastrofálne. Riešenie nebude jednoduché, nie však nemožné. Základom musí byť zachovanie územnej celistvosti a rešpektovanie suverenity Ukrajiny, spolu so snahou o vyhnutie sa ďalšiemu zmrazenému konfliktu. Treba uvítať iniciatívu kancelárky Merkelovej a prezidenta Hollanda a ich ponuku rokovania s Ruskom. Dúfam, že ďalšie rozhovory povedú ku konkrétnym riešeniam. Myslím si, že je potrebné udržiavať sankcie voči Rusku – spolu s možnosťou ich rozširovania – pokiaľ sa neprejaví konštruktívny prístup, ktorý je nevyhnutný k vyriešeniu ukrajinskej krízy. Rovnako musíme volať po implementácii dohôd z Minsku. Chcel by som nakoniec zdôrazniť, že tato kríza je tiež našou krízou a na jej vyriešenie je potrebná jednota v rámci Únie.

 
  
MPphoto
 
 

  David McAllister (PPE), schriftlich. Seit mehr als einem Jahr erleben wir nun in der Ukraine-Krise, dass europäische Werte wie Freiheit, Demokratie und Menschenrechte auf unserem Kontinent keineswegs selbstverständlich sind. Zu unserem Leidwesen mussten wir feststellen, dass jegliche Versuche, den Konflikt in der Ukraine zu lösen, bislang ohne Erfolg blieben. Das Minsker Abkommen wurde nicht umgesetzt und in den vergangenen Wochen ist der Konflikt im Osten der Ukraine immer weiter eskaliert. Russland missachtet die territoriale Integrität der Ukraine und bricht internationales Recht. Gleichwohl dürfen wir nichts unversucht lassen, um einen Waffenstillstand in der östlichen Ukraine herbeizuführen. Das sind wir den Menschen schuldig. Deshalb begrüße ich die neue Initiative Frankreichs und Deutschlands, einen weiteren Versuch zu unternehmen, um eine diplomatische Lösung des Konflikts herbeizuführen. Oberstes Verhandlungsziel in Minsk muss ein Waffenstillstand in der Ostukraine sein, um die Sicherheitslage in der Region zu stabilisieren und die Voraussetzungen für eine Deeskalation des Konflikts zu schaffen. Bei den weiteren Verhandlungen ist entscheidend, dass der Westen weiterhin mit einer Stimme spricht. Das gilt nicht nur für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, sondern ebenso für die Allianz zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und uns in Europa. Sie muss wie bisher fortbestehen.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI), γραπτώς. Στην αρένα των πολεμικών συγκρούσεων όπου αιματοκυλιέται ο λαός της Ουκρανίας και στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων των ιμπεριαλιστών όπου υποκριτικά μιλούν για ειρήνη, ακονίζονται τα μαχαίρια των οξυμένων ανταγωνισμών για την ενέργεια και τα άλλα τους συμφέροντα. Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ είναι αυτοί που προχώρησαν στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Ουκρανία στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους με τη Ρωσία. Τώρα οι ΗΠΑ στέλνουν όπλα, το ΝΑΤΟ με απόφαση των υπουργών Άμυνας και με σύμφωνη γνώμη και της ελληνικής κυβέρνησης τριπλασιάζει το στρατό του και πολλαπλασιάζει τα εκστρατευτικά σώματα και τις βάσεις του στις γειτονικές χώρες. Το ΚΚΕ καλεί το λαό σε επαγρύπνηση και καταδικάζει την απαράδεκτη νέα επέκταση κυρώσεων και την προετοιμασία και εφαρμογή πρόσθετων μέτρων σε βάρος της Ρωσίας που αποφάσισαν οι επικεφαλής της ΕΕ. Πρόκειται για απόφαση που συνυπέγραψε και η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην Ελλάδα, παρά τους αρχικούς της λεονταρισμούς, και που ρίχνει νέο λάδι στη φωτιά, φέρνοντας νέα δεινά στους λαούς. Το ΚΚΕ καταγγέλλει τη βιομηχανία αντικομμουνιστικών διώξεων σε βάρος του ΚΚ Ουκρανίας, με στόχο την απαγόρευση της δράσης του, τη δίωξη μελών και στελεχών του. Τα μέτρα σε βάρος του και οι εθνικιστικές κραυγές συνιστούν σήμα κινδύνου για τον Ουκρανικό λαό και αποτελούν μήνυμα ότι εντείνονται τα ιμπεριαλιστικά σχέδια στην περιοχή και ότι κλιμακώνεται η αντεργατική επίθεση σε βάρος του.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D), in writing. The recent intensification of Russian and Russian backed violence in Eastern Ukraine aims at two targets: one military, another diplomatic. Militarily, it becomes increasingly clear that the Russian side is attempting, first, to "correct" the Debaltsevo "salient", thus improving the separatists' frontline position and, second, to conquest of the city of Mariupol, a big step forward towards establishing a land corridor between Russia and Crimea, otherwise very difficult to provide for after the illegal annexation. Diplomatically, even before the peace initiative of Chancellor Merkel and President Hollande, some analysts suggested that Moscow wanted to increase the level of violence in order to bring the western powers to the negotiating table. The problem is that, given the primacy of military action, in Moscow's eyes, diplomacy seems designed to buy time for the completion of the military objectives; hence, the lack of results during the meeting of the three leaders. The reverse is also true: a potential ceasefire in Minsk should be followed immediately by the initiation of the process of giving a political solution to the conflict. Otherwise, it will be another lost opportunity with even worse consequences.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), pisomne Základom pre mierové riešenie je naplnenie dohody z Minska, ktorá zaručuje zachovanie ukrajinskej územnej celistvosti a zároveň uspokojuje požiadavky rusky hovoriacich obyvateľov. Pre jej naplnenie je však potrebné prímerie, ktoré nie je možné bez zastavenia ruskej vojenskej podpory separatistov. Európska únia musí využiť všetky mierové prostriedky na zastavenie ruskej agresie a porušovanie medzinárodných dohôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. Plne si uvedomujem vážnosť situácie na Ukrajine a podporujem všetky snahy o mierové riešenie, vrátane sankcií EÚ voči Rusku. Rovnako anexiu Krymu odsudzujem ako krok, ktorý bol v rozpore s medzinárodným právom. Zásadne však nesúhlasím so všetkými doterajšími snahami Európskej únie o poskytnutie finančnej pomoci pre Ukrajinu. Dôvodom zlej ekonomickej situácie na Ukrajine totiž nie je konflikt s Ruskom, ale dlhoročné zanedbávanie reforiem a korupcia u všetkých ukrajinských vlád za posledných 20 rokov. Túto situáciu tak nemôžu vyriešiť pôžičky Európskej únie, ale len skutočné reformy, ktoré budú viesť k väčšej konkurencieschopnosti Ukrajiny. Túto úlohu by si preto aj naďalej mal plniť Medzinárodný menový fond, ktorý má pri záchrane problémových krajín rozhodne väčšiu úspešnosť ako Európska únia.

 
  
MPphoto
 
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE), in writing Recent events in Ukraine, such as the indiscriminate shelling of civilians in Mariupol, clearly illustrate the need to develop the CSDP to its full potential, in order to increase the Union’s capability to react adequately to the situation. Russia’s naval chief Admiral Vladimir Vysotsky once said that with Mistral warships Russia would have won the 2008 war against Georgia ‘in 40 minutes instead of 26 hours’. This assessment clearly indicates that Mistral ships would be a very effective platform in the Black Sea. As almost everyone has realised by now, it would be insane to support Russia’s expansionist polices in the region by delivering these warships to them at any point in time. As the attacks on both Georgia and Ukraine have shown, Russia’s expansionism is not a one-off isolated incident. Last month the Parliament condemned Russia’s aggressive expansionist policies in Ukraine, however, words alone cannot solve the crisis. An effective contribution from the Union to remedy the imbalance of power between Russia and Ukraine would be to acquire and man the Mistral ships, and send them as reinforcements to Ukraine.

 
  
  

(The sitting was suspended for 10 minutes)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID-MARIA SASSOLI
Vicepresidente

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου