Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

Προσχώρηση της Γκαμπόν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0007/2015 - Heidi Hautala)
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. — Η Σύμβαση της Χάγης έχει σκοπό να διασφαλίσει την άμεση επιστροφή των παιδιών που μετακινήθηκαν ή κρατήθηκαν παράνομα σε ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη και να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα επιμέλειας και επικοινωνίας που υφίστανται κατά το δίκαιο ενός από τα συμβαλλόμενα κράτη θα είναι σεβαστά και στα άλλα συμβαλλόμενα κράτη.

Η συγκεκριμένη Σύμβαση δημιουργεί τις υποδομές και τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ 92 κρατών για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα απαγωγής παιδιών από τον ένα γονιό αλλά και για να μπορούν πιο εύκολα να τακτοποιούνται θέματα επιμέλειας στην περίπτωση που οι γονείς ζουν σε διαφορετικές χώρες.

Υπερψηφίζουμε την ένταξη και άλλων κρατών στην Σύμβαση της Χάγης, καθώς προστατεύει τα παιδιά που πέφτουν θύματα των διαφωνιών μεταξύ των γονέων τους. Η Σύμβαση μεριμνά για τη συνεργασία μεταξύ κρατών ώστε να επιστρέφουν τα παιδιά στην κανονική τους κατοικία σε περίπτωση απαγωγής.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου