Povratak na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski (Odabrano)
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indeks 
 Cjeloviti tekst 
Rasprave
Srijeda, 11. veljače 2015. - Strasbourg Revidirano izdanje

Pristupanje Gabona Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (A8-0007/2015 - Heidi Hautala)
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. — Haška konvencija iz 1980. o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece je važan instrument koji je ratificiran od strane svih država članica Europske unije. Konvencija uvodi sustav suradnje između država čiji je cilj rješavanje slučajeva međunarodne otmice djece.

Čest je slučaj da roditelji djeteta žive odvojeno i to u različitim državama, tako da je najveći problem nacionalna pristranost pravnih sustava pojedinih država. Moguće je da se sudovi u obje države izjašnjavaju kao nadležni, te se svakom od roditelja koji je njihov državljanin dodjeli skrbništvo nad djetetom. Svrha Konvencije je rješavanje takvih situacija na međunarodnoj razini, tako da utvrdi da su nadležni sudovi i primjenjivi zakoni samo od one države koja je mjesto boravka djeteta.

Konvencija također provodi sustav koji osigurava automatski povratak djece koja su oteta. Europska unija sada ima isključivu nadležnost u ovom području što je potvrđeno od strane Europskog suda pravde. Podržavam Odluku Vijeća koja poziva države članice da prihvate pristupanje Gabona Konvenciji jer je to u interesu Europske unije, pridonijeti će koherentnosti i ujednačenosti primjene prava Unije.

 
Pravna napomena