Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 11. februára 2015 - Štrasburg Revidované vydanie

Pristúpenie Gabonu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0007/2015 - Heidi Hautala)
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne - Je veľmi dôležité, aby sa ustanovenia tohto dohovoru brániacemu a predchádzajúcemu medzinárodným únosom detí uplatňovali aj v ďalších krajinách, ktoré nim doteraz viazané neboli, prípadne iba k dohovoru pristúpili. Preto som hlasoval za. Je potrebné zdôrazniť, že aj v týchto veľmi zložitých rodinno-právnych situáciách, často s výrazným geopolitickým kontextom, keď majú národné súdy tendenciu rozhodovať neobjektívne, je vždy a za každú cenu nutné brať ohľad na práva, blahobyt a dôstojnosť detí. Dieťa nie je možné akokoľvek zneužívať a spôsobovať mu emocionálne, psychické alebo fyzické utrpenie. A to ani v situácii, keď sa dospelý snaží nárokovať si tzv. „právo na dieťa“. Dieťa nie je žiaden obchodný artikel, s ktorým je možné nakladať ako s predmetom, alebo nástroj na vydieranie druhého, ako sa bohužiaľ v týchto prípadoch často stáva. Najlepší záujem dieťaťa musí byť vždy a všade na prvom mieste.

 
Právne oznámenie