Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 11 lutego 2015 r. - Strasburg Wersja poprawiona

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu (A8-0010/2015 - Norica Nicolai)
MPphoto
 
 

  Jarosław Wałęsa (PPE), na piśmie. — Głosowałem za przyjęciem projektu umowy i protokołu o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu. Unia Europejska nawiązała stosunki z Republiką Senegalu w obszarze rybołówstwa w dniu 1 czerwca 1981 r., a odnawiane protokoły zawarte w 2002 r. wygasły w 2006 r. Wobec tego rozpoczęto działania mające na celu odnowienie umowy między Republiką Senegalu a Unią Europejską, które zaowocowały wnioskiem w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów. Niewątpliwie, odpowiednie zarządzanie wymaga zagwarantowania jasności oraz zaangażowania ze strony zainteresowanych podmiotów podczas całego okresu obowiązywania protokołu.

Zważając na szanse rozwoju senegalskiej gospodarki wynikające z racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów, zgodnie z zasadami zrównoważonego rybołówstwa oraz najlepszych praktyk w przemyśle, nowa umowa i protokół są korzystne dla obu stron – w oparciu o dostępne zasoby ryb i możliwości przyszłej współpracy w zakresie innych gatunków, a także mając wzgląd na szansę rozwoju lokalnego przemysłu rybołówstwa w partnerstwie ze statkami UE i zapewniając jednocześnie rynkowi UE dobrej jakości produkty rybołówstwa. Ponadto satelitarny system monitorowania statków i współpraca między UE i Republiką Senegalu w zakresie monitorowania oraz śledzenia statków na wodach senegalskich pomogą miejscowym organom w zaostrzeniu walki z nielegalnymi i nieuregulowanymi połowami.

 
Informacja prawna