Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 11 februari 2015 - Straatsburg Herziene uitgave

23. Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling