Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 11 февруари 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Мерки за борба с тероризма (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Внесени документи: вж. протокола
 5.Трансфер на бюджетни кредити: вж. протокола
 6.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Подготовка за неофициалното заседание на държавните и правителствените ръководители (12 февруари 2015 г.) (разискване)
 9.Време за гласуване
  9.1.Предпазни мерки, предвидени в Споразумението с Република Исландия (A8-0031/2014 - Andrzej Duda) (гласуване)
  9.2.Мерки относно антидъмпингови и антисубсидийни въпроси (A8-0033/2014 - Andrzej Duda) (гласуване)
  9.3.Комбинираният ефект на антидъмпингови и антисубсидийни мерки със защитни мерки (A8-0032/2014 - Andrzej Duda) (гласуване)
  9.4.Общи правила за внос (A8-0040/2014 - Andrzej Duda) (гласуване)
  9.5.Oбщи правила за износ (A8-0035/2014 - Andrzej Duda) (гласуване)
  9.6.Присъединяване на Габон към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (A8-0007/2015 - Heidi Hautala) (гласуване)
  9.7.Присъединяване на Андора към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (A8-0004/2015 - Heidi Hautala) (гласуване)
  9.8.Присъединяване на Сейшелските острови към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (A8-0006/2015 - Heidi Hautala) (гласуване)
  9.9.Присъединяване на Руската федерация към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (A8-0008/2015 - Heidi Hautala) (гласуване)
  9.10.Присъединяване на Албания към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (A8-0002/2015 - Heidi Hautala) (гласуване)
  9.11.Присъединяване на Сингапур към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (A8-0003/2015 - Heidi Hautala) (гласуване)
  9.12.Присъединяване на Мароко към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (A8-0005/2015 - Heidi Hautala) (гласуване)
  9.13.Присъединяване на Армения към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (A8-0009/2015 - Heidi Hautala) (гласуване)
  9.14.Проверка на пълномощията (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda) (гласуване)
  9.15.Трансграничен обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender) (гласуване)
  9.16.Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Сенегал (A8-0010/2015 - Norica Nicolai) (гласуване)
  9.17.Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
  9.18.Мерки за борба с тероризма (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
  9.19.Подновяване на мандата на Форума за управление на интернет (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015) (гласуване)
  9.20.Етикетиране на държавата на произход на месните съставки в преработените храни (B8-0097/2015) (гласуване)
  9.21.Дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС (A8-0012/2015 - Charles Goerens) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Предпазни мерки, предвидени в Споразумението с Република Исландия (A8-0031/2014 - Andrzej Duda)
  10.2.Мерки относно антидъмпингови и антисубсидийни въпроси (A8-0033/2014 - Andrzej Duda)
  10.3.Комбинираният ефект на антидъмпингови и антисубсидийни мерки със защитни мерки (A8-0032/2014 - Andrzej Duda)
  10.4.Общи правила за внос (A8-0040/2014 - Andrzej Duda)
  10.5.Oбщи правила за износ (A8-0035/2014 - Andrzej Duda)
  10.6.Присъединяване на Габон към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (A8-0007/2015 - Heidi Hautala)
  10.7.Присъединяване на Андора към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (A8-0004/2015 - Heidi Hautala)
  10.8.Присъединяване на Сейшелските острови към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (A8-0006/2015 - Heidi Hautala)
  10.9.Присъединяване на Руската федерация към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (A8-0008/2015 - Heidi Hautala)
  10.10.Присъединяване на Албания към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (A8-0002/2015 - Heidi Hautala)
  10.11.Присъединяване на Сингапур към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (A8-0003/2015 - Heidi Hautala)
  10.12.Присъединяване на Мароко към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (A8-0005/2015 - Heidi Hautala)
  10.13.Присъединяване на Армения към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (A8-0009/2015 - Heidi Hautala)
  10.14.Проверка на пълномощията (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda)
  10.15.Трансграничен обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender)
  10.16.Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Сенегал (A8-0010/2015 - Norica Nicolai)
  10.17.Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
  10.18.Мерки за борба с тероризма (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
  10.19.Подновяване на мандата на Форума за управление на интернет (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015)
  10.20.Етикетиране на държавата на произход на месните съставки в преработените храни (B8-0097/2015)
  10.21.Дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС (A8-0012/2015 - Charles Goerens)
 11.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 12.Декларация на председателството
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 14.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 15.Хуманитарна криза в Ирак и Сирия, по-специално във връзка с „Ислямска държава“ (разискване)
 16.Положението в Йемен (разискване)
 17.Рамка на ЕС за демокрацията, върховенството на закона и основните права (разискване)
 18.Перспективи пред Frontex и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището
 19.Назначаване на членове на специалната комисия относно данъчните режими и другите мерки, сходни по естество или въздействие: вж. протокола
 20.Перспективи пред Frontex и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (продължение на разискването)
 21.Състав на междупарламентарните делегации: вж. протоколи
 22.Достъп до лекарствени продукти в ЕС (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 24.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (4398 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (15581 kb)
Правна информация